Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit en de positie van het NRVT in het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarnaast worden door het bestuur formeel de besluiten van de Centrale Raad vastgesteld.
 
Tijdelijk bestuur
Met ingang van 2 februari 2017 bestaat het bestuur uit Hamith Breedveld (voorzitter), Aart Hordijk (secretaris) en Ed Schless (penningmeester). Zij zijn met instemming van de Centrale Raad aangesteld tot en met de Centrale Raad vergadering in april 2018.