Centrale Raad

De Centrale Raad is verantwoordelijk voor de toetsing en besluitvorming ten aanzien van voorstellen van de Expertcommissies. Daarbij toetst de Centrale Raad zowel het inhoudelijke als het maatschappelijke draagvlak van de voorstellen.

Informatie over de regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Centrale Raad leest u in het Reglement van de Centrale Raad.

De Centrale Raad bestaat uit stemgerechtigde leden en te consulteren leden.

Stemgerechtigde leden

 • A. van den Bosch MRE, AEDES Vereniging van Woningcorporaties
 • prof. dr. mr. T.M. Berkhout MRE MRICS, Belastingdienst/Vastgoedkenniscentrum
 • ing. A. Velema RT, Federatie Particulier Grondbezit
 • drs. J. Holland RA, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • B. Brand, Nederlandse Vereniging van Banken
 • H. Boertjes RT, Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen
 • ing. H.W. Bijsterbosch MRICS RT, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • ing F.P. Lambert MRICS, NEPROM
 • ing. A.H. van der Wiel, NVB Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers
 • drs. P.W. van Heun MRE MRICS, Rijksvastgoedbedrijf
 • ir. J.M. van der Molen, Staatsbosbeheer
 • ing. N.R.P.J. Koning MRE, Vastgoed Belang
 • J. van der Leij, VastgoedPRO
 • Drs. B.J. Robijn MRICS, Vereniging Van Institutionele Beleggers in Vastgoed
 • J.O. van der Ploeg RAE RT, Vereniging VBO Makelaar
 • mr. J.G.E. Gieskes, Waarderingskamer

Te consulteren leden

 • A. Barkey Wolf MRICS, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • A.C. Strijbosch AA/VA, Koninklijke Vereniging MKB Nederland
 • A. Michielsen, LTO Nederland
 • F. Treur, Verbond van Verzekeraars
 • C.J.P. van de Paverd RT, TEGoVA Netherlands

Te consulteren leden ten aanzien van Wonen en WOZ

 • D. Dresens, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • dr. R.J. Mulder, Vereniging Eigen Huis