Statuten en reglementen

Statuten
In onze statuten hebben we formeel onze doelen en de taken en bevoegdheden van het bestuur en de structuur van de stichting vastgelegd. U kunt de statuten van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs hier inzien.


Reglementen
Van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zijn de volgende reglementen vastgesteld:


Kamers en Kamerreglementen

Het NRVT kent de volgende Kamers en Kamerreglementen: