Vragen over Permanente Educatie

01. Waarom moet ik permanente educatie volgen?

Als Register-Taxateur vervult u een belangrijke rol in de financiële markt en dient u het publiek belang. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waarbij u voortdurend op de hoogte moet zijn van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied.
 
Als Register-Taxateur houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. Want u bent de betrouwbare deskundige op het gebied van vastgoedtaxeren.
 
In 2017 geldt voor alle Kamers afzonderlijk een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte.

02. Hoeveel PE-punten moet ik per werkkamer behalen in 2016?

In 2016 geldt de volgende uren-verplichting voor de 4 Kamers:

 • Bedrijfsmatig Vastgoed: 20 uur/PE-punten
 • Landelijk en Agrarisch Vastgoed: 16 uur/PE-punten
 • Wonen: 16 uur/PE-punten
 • WOZ: 12 uur/PE-punten

Het vereiste minimum aantal PE-punten moet u uiterlijk op 31 december 2016 hebben behaald.

03. Hoeveel PE-punten moet ik per werkkamer behalen in 2017?

In 2017 is het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt:
 
I.    verplicht: 6 punten per Kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten (25%)
 
* Wanneer u in meer dan één Kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Taxateur is ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
1 werkkamer 6 9 5 20
2 werkkamers 6 + 6 9 5 26
3 werkkamers 6 + 6 + 6 9 5 32
4 werkkamers 6 + 6 + 6 + 6 9 5 38

 

04. Moet ik mijn PE-punten zelf bijhouden en registreren?

Vanaf april 2017 legt het NRVT in samenwerking met de opleiders de PE-punten voor u vast. Het gaat hierbij om de PE-punten voor de verplichte en facultatieve cursussen. U hoeft deze punten niet meer zelf vast te leggen in Mijn NRVT.
 
Ook cursussen die u in de periode van januari tot en met maart 2017 heeft gevolgd, worden voor u met terugwerkende kracht vastgelegd. Heeft u in de tussentijd al cursussen vastgelegd in Mijn NRVT? Dan zullen wij deze gegevens voor u controleren en indien nodig aanvullen. Bewijzen van deelname hoeft u niet meer te uploaden.
 
Vastleggen PE-cursussen door NRVT 
Wat kunt u vanaf april 2017 van ons verwachten? Wanneer u een cursus heeft gevolgd en afgerond, dan geeft de opleider dat door aan het NRVT. Wij  leggen vervolgens de cursus en de bijbehorende PE-punten voor u vast. Hoe snel dat plaatsvindt, hangt af van het aanleveren van de gegevens door de opleider.
 
Vastleggen Activiteiten door uzelf
De punten die u heeft behaald in de ‘vrije ruimte’ (activiteiten) kunnen wij niet voor u vastleggen. Denk daarbij aan het bijwonen van seminars, (branche)bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen, overige cursussen, het schrijven van een artikel of docentschap. Deze PE-punten legt u zelf vast in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

05. Hoe moet ik mijn activiteiten registreren?

Activiteiten legt u zelf vast en beheert u in Mijn NRVT.  Hoe activiteiten kunt vastleggen leest u hier: Activiteiten registreren in 5 stappen.

06. Ik kan niet inloggen in Mijn NRVT, wat nu?

Uw inloggegevens voor Mijn NRVT staat in de e-mail die u heeft ontvangen ter bevestiging van uw inschrijving. Kunt u deze e-mail niet meer terugvinden, dan kunt u het volgende doen:

 • ga naar de inlogpagina van Mijn NRVT;
 • voer uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in;
 • klik op ‘Wachtwoord vergeten’;
 • u ontvangt dan een automatische bevestigingsmail om uw wachtwoord te wijzigen;
 • ontvangt u geen bevestigingsmail, dan heeft u mogelijk een ander e-mailadres in gebruik. Probeer dan opnieuw met een ander e-mailadres.

Moet u meerdere keren aantonen dat u geen robot bent? Dan kunt u proberen in te loggen via een andere webbrowser of computer.

07. Kan ik de cursus die ik vorig jaar heb gevolgd dit jaar opnieuw doen?

Om uw actuele inhoudelijke kennis te waarborgen, is het niet toegestaan om 2 jaar achter elkaar dezelfde cursus te volgen.

08. Kan ik te veel behaalde PE-punten meenemen naar volgend jaar?

U mag maximaal 6 PE-punten meenemen naar het volgende jaar, wanneer u in 2017 extra PE-punten heeft behaald in het facultatieve deel. Zo heeft de Centrale Raad op 14 december 2017 besloten.

09. Welke verplichte cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten).
 
Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.
 
Het overzicht van de verplichte PE-cursussen vindt u hier.

 

10. Welke facultatieve cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten).
 
Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.
 
Het overzicht van de facultatieve PE-cursussen vindt u hier.

 

11. Wat valt onder ‘Activiteit’?

U mag 5 PE-punten naar eigen inzicht invullen met een ‘Activiteit’. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • het bijwonen van voor het taxatievak relevante congressen en (branche)bijeenkomsten (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt);
 • het volgen van voor het taxatievak relevante vaardigheidstrainingen(1 uur is gelijk aan 1 PE-punt);
 • het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (1 PE-punt per 500 woorden);
 • docentschap (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt).

12. Ik kom PE-punten te kort in 2016. Wat nu?

Wanneer u onverhoopt te weinig PE-punten heeft behaald in 2016, krijgt u de mogelijkheid om deze in 2017 in te halen. De punten die u in 2016 te kort komt, worden dan bij de te behalen punten voor 2017 opgeteld. Verder uitstel van deze punten wordt niet gegeven.

 

Een voorbeeld:
U moet in 2017 minimaal 20 PE-punten behalen. In 2016 komt u 4 punten te kort. Dan worden deze 4 punten bij de 20 opgeteld. Voor 2017 moet u dus minimaal 24 PE-punten behalen en registreren. De PE-punten 2017 moeten uiterlijk 31 januari 2018 geregistreerd zijn.