Gedrags- en beroepsregels

Als Register-Taxateur bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Gedrags- en beroepsregels van het NRVT. Door naleving van de Gedrags- en beroepsregels laat u zien dat u onafhankelijk, objectief en integer werkt voor uw opdrachtgever, namens uw collega’s en in het publiek belang. U waarborgt daarmee de ethische beroepsnormen van uw beroepsgroep.
 
De Gedrags- en beroepsregels van het NRVT zijn mede gebaseerd op de (inter)nationale taxatierichtlijnen EVS en IVS.
 
Algemene gedrags- en beroepsregels – vastgesteld door de Centrale Raad op 19 november 2015
 


 
Openbare consultatie
 
De Expertcommissies hebben de afgelopen periode voorstellen tot aanpassing van de Algemene gedrags- en beroepsregels en de Kamerreglementen Bedrijfsmatig Vastgoed en het Addendum Grootzakelijk Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen voorbereid. Overeenkomstig het reglement Centrale Raad (artikel 8) worden deze voorstellen openbaar gemaakt en ter inzage gesteld.
 
Gedurende deze openbare terinzagelegging kunnen alle belangstellenden daarop schriftelijk reageren. Daartoe zijn consultatiedocumenten bijgevoegd. Reacties kunnen middels betreffende documenten worden gestuurd naar info@nrvt.nl. De consultatie staat open tot en met vrijdag 21 april 2017.