Kamers en Reglementen

Taxeren is een vak dat wordt beoefend op verschillende werkgebieden en voor uiteenlopende doeleinden. Deze werkgebieden zijn georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen werkgebied. Deze regels zijn vastgelegd in de Kamerreglementen van NRVT.

Als Register Taxateur levert u een professionele taxatiedienst volgens de voor u geldende Kamerreglement(en). Door naleving van de kamerreglementen houdt u de kwaliteit van uw dienstverlening optimaal.

 

Reglementen per 1 juli 2017 Wijzigingen per 1 juli 2017
Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed Wijzigingen reglement BV
Addendum Grootzakelijk Vastgoed Wijzigingen addendum GZV
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed Wijzigingen reglement LAV
Reglement Wonen Wijzigingen reglement Wonen
Reglement WOZ, versie 30 september 2015
Toelichtingen op de regelgeving
·         Toelichting op de regelgeving Wonen over onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit

·         Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies

 

ARCHIEF

Reglementen 19 november 2015 – 1 juli 2017
Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed
Addendum Grootzakelijk Vastgoed
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Reglement Wonen