Inschrijven

Waarom inschrijven in het Register?

  • U bent gemakkelijk vindbaar als professional voor opdrachtgevers
  • U onderscheidt zich als Register Taxateur
  • U kunt taxatieopdrachten verwerven van opdrachtgevers die inschrijving in het Register van NRVT eisen

 
Toelatingseisen
In de Kamerreglementen staan de toelatingseisen voor nieuwe inschrijvingen vermeld. Bij Bedrijfsmatig Vastgoed staan deze onder hoofdstuk 4 (addendum GZV art. 3.3 en 4.3). Bij Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen staan de toelatingseisen ook onder hoofdstuk 4 en bij WOZ onder artikel 3.
 
Inschrijven
Inschrijven kan door middel van het invullen van de aansluitingsovereenkomst. Daarnaast dient u te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud.
 
Voor het aanvragen van een VOG is het belangrijk dat u gebruik maakt van het VOG-aanvraagformulier op onze site. Dit formulier is gedeeltelijk door ons ingevuld en voorzien van onze bedrijfsstempel.
 
Omdat NRVT uw originele VOG nodig heeft, is het noodzakelijk dat u deze samen met het ingevulde en ondertekende aansluitformulier per post opstuurt naar het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
 
NRVT zal uw inschrijving direct in behandeling nemen. Na ontvangst van de ‘hard copies’ en de betaling zal de inschrijving geëffectueerd worden.