Doorlopend toezicht in 6 vragen (en antwoorden)

Doorlopend toezicht van NRVT zette de afgelopen jaren grote stappen. Het uitgangspunt is: stimuleren waar mogelijk, sanctioneren waar nodig. Hoe gaat dat in de praktijk? We vroegen het twee auditors: Frank van den Berg, toezichthouder bij NRVT en Paul van Heerwaarden, externe auditor en Register-Taxateur in de kamers BV-GZV en WOZ.


1. Wat houdt het doorlopend toezicht bij NRVT in?

Frank van den Berg, auditor NRVT: ‘De taxateur is een belangrijke schakel in het economische verkeer. De hele maatschappij heeft baat bij kwalitatief goede vastgoedtaxaties. Daarom is NRVT in het leven geroepen: om die kwaliteit te controleren en verbeteren.’

Kwaliteitsonderzoeken
We voeren op grote schaal kwaliteitsonderzoeken uit in de vorm van desk audits en field audits. Bij een desk audit vragen we op afstand taxatierapporten op of we nemen een vragenlijst af. Tijdens een field audit komt er een team van twee auditors bij u langs.

‘Tijdens een kwaliteitsonderzoek controleren we of u de reglementen naleeft. Bij verbeterpunten krijgt u aanbevelingen om uw praktijk te verbeteren. We kijken samen met u naar onze bevindingen. Welke verbetervoorstellen heeft u zelf? Welke aanbevelingen doen de auditors?


2. Hoe gaat een field audit in zijn werk?

Paul van Heerwaarden, externe auditor: ‘Vooraf controleer ik of ik de betreffende taxateur niet toevallig ken. Bij mensen met wie ik zaken heb gedaan, voer ik geen audit uit. Die onafhankelijkheid is heel belangrijk. Ik krijg taxatierapporten en eventuele uitkomsten van een desk audit mee. Zo kan ik gericht inspelen op aandachtspunten. Register-Taxateurs zijn in het begin vaak gespannen, maar ze ontdooien zodra ze merken dat we niet komen om straffen uit te delen, maar om hun taxatiepraktijk te verbeteren. Ik ben collega-taxateur en deel graag mijn ervaring: Heeft u er wel eens aan gedacht om het op die en die manier te doen?’

Frank van de Berg: ‘Na afloop ontvangen taxateurs altijd een uitgebreid rapport met onze bevindingen. De meeste taxateurs ervaren een audit heel positief en ze zien de meerwaarde van onze aanbevelingen. Het komt zelfs voor dat Register-Taxateurs hun processen aanpassen naar aanleiding van een audit bij een collega in het dorp. Het effect van de audit spreidt zich dus uit als een olievlek. En dat willen we.’


3. Wat is er de afgelopen twee jaar veranderd aan het doorlopend toezicht?

Paul van Heerwaarden: ‘Sinds de allereerste audit is er veel veranderd. Niet alleen de schaal van het toezicht is vergroot, maar het is ook sterk geprofessionaliseerd. Een grote pluim voor NRVT: ze ontwikkelden een goede structuur, waarmee we audits uniform vastleggen. Alle auditors meten zo veel mogelijk met dezelfde maat. Gezamenlijk tillen we het taxatieproduct naar een hoger niveau, daar slagen we met zijn allen in.’


4. Welke verbeterpunten komen jullie vaak tegen?

aul van Heerwaarden: ‘Niets is wat het lijkt. Soms heb ik hoge verwachtingen van een taxateur bij een goed aangeschreven kantoor, maar dan blijken we juist daar veel verbeterpunten aan te treffen. Ook zie ik dat taxateurs hun keuze voor een referentieobject niet altijd voldoende onderbouwen. Zet uw gedachtegang maar op papier. Ook wat er niét kon: waarom was het lastig om een referentieobject te vinden? Waar heeft u gezocht? Welke afweging heeft u gemaakt?’

Frank van den Berg: ‘Ik onderschrijf dat taxateurs vaak goed beredeneren hoe ze tot een waarde komen, maar dat niet uit het taxatierapport laten blijken. Dat is zonde, want uiteindelijk worden ze afgerekend op wat er in het rapport staat. Waarom schrijft u dat niet op? is een vraag die we vaak stellen tijdens een audit.’

Tip:
Laat het rapport door iemand nalezen die geen taxateur is. Als diegene uw gedachtegang kan volgen, is dat een goed teken.


5. Welke sancties leggen jullie op?

Frank van den Berg: ‘We geven eerst instructies en doen aanbevelingen om de taxatiepraktijk te verbeteren. Waar nodig controleren we via een her-audit of de taxateur de beoogde kwaliteitsslag heeft gemaakt.
Mocht de kwaliteit echt te wensen overlaten, zoals een taxatierapport op één A4’tje of een promillage van de getaxeerde waarde als tarief, dan start NRVT een tuchtprocedure. Het tuchtcollege beoordeelt de situatie en legt waar nodig sancties op, zoals een waarschuwing, boete, schorsing of zelfs uitschrijving.’


6. Welke ambities hebben jullie voor de komende jaren?

Frank van den Berg: ‘Niet alleen de Register-Taxateurs leren van toezicht, NRVT zelf ook. Wat we tegenkomen in de praktijk, nemen we mee in ons toezicht: we leren, signaleren en agenderen. Zo bouwen we samen aan toekomstbestendig toezicht – en daarmee aan de kwaliteit van de taxatiesector. De consument, opdrachtgever en uiteindelijk de hele maatschappij moeten op Register-Taxateurs kunnen vertrouwen.’


Oproep nieuwe auditors

Wilt u als Register-Taxateur een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van vastgoedtaxaties? Bent u bereid te reizen binnen Nederland? Laat ons weten waarom u geschikt bent als auditor.

Stuur uw cv en een korte motivatie naar info@nrvt.nl.