Verplichte opleiding Kamer Wonen 2020

Een aantal opleiders adverteren voor de verplichte opleiding voor Register-Taxateurs in de Kamer Wonen. Dit is begrijpelijk vanwege hun planning.


Wij wijzen u er echter op dat het nieuwe model Taxatierapport Wonen op dit moment nog niet definitief is. Dat geldt om die reden ook voor het opleidingsprogramma en de (afsluitende) gedegen toetsing. De resultaten van de consultatieronde worden momenteel verwerkt.

Let u er dan ook goed op bij het aanmelden bij een opleider dat het verplichte programma 30 studie-uren bedraagt en wordt afgesloten met een gedegen toets. Dit om te voorkomen dat u later alsnog extra opleidingsuren moet volgen of dat aanvullende toetsing vereist is.