AFM: Taxateurs goed op weg met NRVT

2 oktober 2015  |  

Door: Matthijs Snijder, senior toezichthouder AFM

De missie van de AFM is taxateurs te laten komen tot reële taxaties. Taxaties waarop het beleggend publiek én toezichthouders kunnen vertrouwen. De AFM heeft samen met de DNB meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd om te werken aan dit vertrouwen. Het laten opzetten van een gedegen zelfreguleringshuis van en voor taxateurs, zoals het NRVT, past in deze missie en is gespreksonderwerp nummer één tijdens de rondetafelgesprekken.

Groot maatschappelijk belang
De AFM en DNB zijn tevreden over de totstandkoming van het NRVT omdat zelfregulering van taxateurs daarmee een volgende fase ingaat. Vanaf nu is er één register met uniforme regels op relevante punten. De tucht wordt ook centraal georganiseerd en draagt daarmee bij aan de consistentie van de naleving van de regels. Dit pakket vormt een eerste grote stap naar de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van taxaties. Het NRVT is daarmee in onze optiek een initiatief van groot maatschappelijk belang. In de opzet is een nieuwe standaard gezet. Wat nu volgt is minstens zo belangrijk: de (uit)werking.

Ontvlechting met makelaarsregels
Met het nieuwe zelfreguleringshuis voor taxateurs ontstaat ook een ontvlechting met makelaarsregels. Dit beschouwen wij als een positieve ontwikkeling, want specifieke gedrags- en beroepsregels voor taxateurs zijn noodzakelijk voor het verder professionaliseren en waarborgen van het onafhankelijke taxatievak voor vastgoed.

Katalyserende rol
Bij de totstandkoming van het NRVT heeft de AFM een katalyserende rol. Wij brengen partijen bij elkaar en helpen tegenstellingen te overbruggen. Het is positief te ervaren dat de sector verder zelf het heft in handen heeft genomen voor de oprichting en inrichting van het NRVT. Daardoor verschuift onze rol meer naar die van stakeholder, namelijk die van een toezichthouder op de financiële markten met een groot belang bij het adequaat functioneren van de taxateursbranche.

Bijdrage aan vertrouwen in de taxatiebranche
Wij zien het NRVT als een huis ván en vóór taxateurs. Een huis waarmee de aangesloten taxateur zich bindt aan kwaliteitseisen en het publieke belang van vastgoedwaarderingen. Transparantie hierover zorgt daarbij dat opdrachtgevers en publiek op de hoogte zijn van deze gestelde eisen. Dit komt ten goede aan het vertrouwen in de taxatiebranche.

AFM en DNB blijven voortgang volgen
De AFM is net als de sector hoopvol over een snelle instroom in de Kamers van het NRVT. De AFM en DNB blijven de voortgang en het kwaliteitsniveau van het zelfreguleringsproces op de voet volgen. Daarbij gaat onze aandacht in ieder geval uit naar de regels over onafhankelijkheid, de inrichting van de tucht en natuurlijk: de werking van deze zelfregulering. “The proof of the pudding is in the eating.

 

Disclaimer
De op deze opinieweblog opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen.