Beleidsagenda Centrale Raad

Hier vindt u de belangrijkste beleidsonderwerpen die op het programma van de Centrale Raad staan. De Centrale Raad vergadert in beginsel ieder kwartaal. De eerstvolgende vergadering is op 4 oktober 2018.

 

 Oorsprong  Onderwerp  Eigenaar  Planning  Voortgang
1 NRVT Fundamentele herziening reglementen, principal based CR Afgerond.

CR akkoord 21 juni 2018.

22 juni 2018 gepubliceerd.

2 CR 19/11/2015

 

Nederlandse vertalingen EVS/IVS. Bureau NRVT

 

Afgerond.

Juli 2018 gepubliceerd.

 

3 CR 19/11/2015

 

 

Standpuntbepaling NRVT op taxatiebemiddelings-bureaus (Van der Ploeg)

 

EC’s Q3 2018

 

Onderwerp ligt ter bespreking in de EC Wonen.
4 CR 19/11/2015 Educatie

Ontwikkeling BCP/eindtermen

 

EC’s &

Educatie-commissie

Afgerond.

 

CR akkoord 21 juni 2018.

 

5 CR 22/06/2016 Te ontwikkelen Praktijktoets/vaktest/ assessment

 

EC’s &

Educatie-commissie

Afgerond.

CR akkoord 21 juni 2018.

 

6 CR 15/12/2016 Duurzaamheid agenderen CR Vervallen.

Onderwerp reeds voldoende onder de aandacht.

7 CR 21/06/2017 Afbakening opnieuw vaststellen van Grootzakelijk Vastgoed en Landelijk & Agrarisch Vastgoed EC’s Q4 2018