Beleidsagenda Centrale Raad

Hier vindt u de belangrijkste beleidsonderwerpen die op het programma van de Centrale Raad staan. De Centrale Raad vergadert in beginsel ieder kwartaal. De eerstvolgende vergadering is op 21 juni 2018.

 

Oorsprong  Onderwerp  Eigenaar  Planning  Voortgang
1 NRVT Fundamentele herziening reglementen, principal based CR Q2 2018 Q2-2018 2e consultatieronde gestart
2 CR 19/11/2015

 

Nederlandse vertalingen EVS/IVS. Bureau NRVT

 

Q1 2018 Aan vertaling wordt gewerkt.
3 CR 19/11/2015

 

 

Standpuntbepaling NRVT t.o.v. taxatiebemiddelings-bureaus (Van der Ploeg)

 

EC’s Q2 2018

 

Onderwerp wordt meegenomen in fundamentele herziening (zie 1).
4 CR 19/11/2015 Educatie

Ontwikkeling BCP/eindtermen

 

EC’s &

Educatie-commissie

Q2 2018 Ontwikkeling loopt.
5 CR 22/06/2016 Te ontwikkelen Praktijktoets/vaktest/ assessment

 

EC’s &

Educatie-commissie

Q2 2018 Ontwikkeling loopt.
6 CR 15/12/2016 Duurzaamheid agenderen CR Q3 2018 EC’s is gevraagd om te komen met voorstel.