Beleidsagenda Centrale Raad

De Centrale Raad vergadert ieder kwartaal. De beleidsonderwerpen voor 2019 zijn:

  • opstellen visie NRVT 2025
  • reglementen updaten op basis van de ervaringen eerste halfjaar Principal-based werken
  • wanneer tevreden over DT? Strategie, werkwijze en stip op de horizon vaststellen
  • voor meester-gezel werkwijze ook aandacht voor opleiding meesters