De keurmeester en de taxateur

2 mei 2016  |  

Door: mr. Eddy Westmaas REV RT Bc, taxateur/jurist bij Westmaas Makelaardij
 
 
Als zoon van een komkommerkweker ging ik in mijn jeugd wel eens mee naar de veiling. Na een dag hard werken in de kassen kwam bij binnenkomst van de veiling het spannendste moment, de keuring. De keurmeester beoordeelde de aangeleverde komkommers en gaf ze een kwaliteitskeurmerk dat bepalend zou zijn voor de dagopbrengst.
 
De taxateur
Inmiddels alweer zestien jaar zijn wij, vader en zoon, actief als taxateurs van Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV). Net als vele andere taxateurs LAV; van oudsher verbonden met de sector, met honger naar kennis, nuchter, standvastig en met de beide voeten in de aarde. Taxateur is een mooi beroep; je ziet mooie bedrijven, praat met energieke ondernemers en je bent een allround kennisbaken. De taxateur weet immers van alles. Hij is onder andere bouwkundig onderlegd, leest en interpreteert eigendomsakten, weet veel van ruimtelijke ordening, kent de toepasselijk (fiscale) wet- en regelgeving en is in zijn marktsegment helemaal up-to-date .
 
Belangen
Het is niet te ontkennen dat ook in het Landelijk en Agrarisch Vastgoed de financiële belangen steeds groter zijn geworden. Door schaalvergroting hebben we het vaak over miljoenenbedrijven. De belangen bij alle stakeholders, zoals de klant, de familie, de bank en de fiscus zijn immens groot. Deze stakeholders hebben baat bij een taxatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaard. Taxaties die volledig onderbouwd zijn en lezen als een goed boek. De taxateur is de auteur van dit boek en mag schrijven over complex vastgoed, dat onderdeel is van het levenswerk van de agrarisch ondernemer.
 
Standaard en toezicht
Het heeft mij, als jurist en taxateur, altijd verbaasd dat er geen standaard was waar een taxatie aan moest voldoen. Werken zonder keurmeester was ons vreemd. Met de implementatie van de EVS/IVS taxatiestandaard in de NRVT-reglementen is er nu een standaard die voor alle taxateurs geldt. In dat systeem van doorlopend toezicht en tuchtrechtspraak van het NRVT herken ik ook de geliefde keurmeester weer, en wij zijn er blij mee! Want zoals de veiling niet kan zonder keurmeester, kan geen enkel professioneel beroep zonder goed toezicht. Dit toezicht zorgt ervoor dat het gewenste hoge kwaliteitsniveau van de LAV-taxateur in de toekomst gehandhaafd blijft.
 
Ontwikkelen
De taxateur van Landelijk en Agrarisch Vastgoed zal zich verder moeten ontwikkelen. De wereld verandert: kleine familiebedrijven werden miljoenbedrijven, rendement gaat vaak boven behoud van het erfgoed en de ondernemer is lang niet altijd meer vanzelfsprekend ook eigenaar van het vastgoed. Verder is een markt met grote prijsschommelingen inmiddels gemeengoed. Om nog maar niet te spreken over het effect van gewijzigde wet- en regelgeving op de waarde van vastgoed. Het werk als taxateur wordt er dus niet makkelijker op, de taxateur moet nog meer kennis op doen, leren om macro-economisch te denken, nieuwe taxatiemethodieken toepassen en veel uitgebreider verslag doen van zijn bevindingen.
 
De belangen worden groter en taxaties complexer. Het NRVT, de gekozen taxatiestandaard en een systeem van toezicht zullen er, mijns inziens, aan bijdragen dat de beste taxateurs van Landelijk en Agrarisch Vastgoed zich verder kunnen ontwikkelen.

 

 

Disclaimer
De op deze opinieweblog opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen.