Vragen over Permanente Educatie

01. Waarom moet ik permanente educatie volgen?

Als Register-Taxateur vervult u een belangrijke rol in de financiële markt en dient u het publiek belang. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waarbij u voortdurend op de hoogte moet zijn van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. Uw kennis en vaardigheden houdt u op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. Want u bent de betrouwbare deskundige op het gebied van vastgoedtaxeren.
 
In 2018 geldt voor alle Kamers afzonderlijk een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel (6 punten), een facultatief gedeelte (9 punten)  en de vrije ruimte (5 punten).

02. Hoeveel PE-punten moet ik behalen?

Jaarlijks dient u een minimaal aantal PE-punten te behalen. Hoeveel punten dit zijn, leest u op de pagina over Permanente Educatie.

 

 

04. Moet ik mijn PE-punten zelf bijhouden en registreren?

Sinds april 2017 legt het NRVT in samenwerking met de opleiders de PE-punten voor u vast. Het gaat hierbij om de PE-punten voor de Verplichte en Facultatieve cursussen.
 
Activiteiten legt u zelf vast!
De punten die u heeft behaald in de ‘vrije ruimte’ (activiteiten) kunnen wij niet voor u vastleggen. Denk daarbij aan het bijwonen van seminars, (branche)bijeenkomsten en vaardigheidstrainingen, overige cursussen, het schrijven van een artikel of docentschap. Deze PE-punten legt u zelf vast in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

05. Hoe moet ik mijn activiteiten registreren?

Activiteiten legt u zelf vast en beheert u in Mijn NRVT.  Hoe activiteiten kunt vastleggen leest u hier: Activiteiten registreren in 5 stappen.

06. Ik kan niet inloggen in Mijn NRVT, wat nu?

Uw inloggegevens voor Mijn NRVT staat in de e-mail die u heeft ontvangen ter bevestiging van uw inschrijving. Kunt u deze e-mail niet meer terugvinden, dan kunt u het volgende doen:

  • ga naar de inlogpagina van Mijn NRVT;
  • voer uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in;
  • klik op ‘Wachtwoord vergeten’;
  • u ontvangt dan een automatische bevestigingsmail om uw wachtwoord te wijzigen;
  • ontvangt u geen bevestigingsmail, dan heeft u mogelijk een ander e-mailadres in gebruik. Probeer dan opnieuw met een ander e-mailadres.

Moet u meerdere keren aantonen dat u geen robot bent? Dan kunt u proberen in te loggen via een andere webbrowser of computer.

07. Kan ik de cursus die ik vorig jaar heb gevolgd dit jaar opnieuw doen?

Om uw actuele inhoudelijke kennis te waarborgen, is het niet toegestaan om 2 jaar achter elkaar dezelfde cursus te volgen.

08. Kan ik te veel behaalde PE-punten meenemen naar volgend jaar?

U mag maximaal 6 PE-punten meenemen naar het volgende jaar, wanneer u in 2017 extra PE-punten heeft behaald in het facultatieve deel. Zo heeft de Centrale Raad op 14 december 2017 besloten.

09. Welke verplichte cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten).
 
Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.
 
Het overzicht van de verplichte PE-cursussen vindt u hier.

 

10. Welke facultatieve cursussen kan ik volgen voor mijn PE?

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten).
 
Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.
 
Het overzicht van de facultatieve PE-cursussen vindt u hier.

 

11. Wat valt onder ‘Activiteit’?

U mag 5 PE-punten naar eigen inzicht invullen met een ‘Activiteit’. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • het bijwonen van voor het taxatievak relevante congressen en (branche)bijeenkomsten (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt);
  • het volgen van voor het taxatievak relevante vaardigheidstrainingen(1 uur is gelijk aan 1 PE-punt);
  • het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (1 PE-punt per 500 woorden);
  • docentschap (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt).