Geen sluitstuk maar nieuw begin

31 augustus 2015  |  

Door: Pé Kohnstamm, emeritus hoogleraar Vastgoedkunde aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de UvA

 
Met de oprichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) wordt geschiedenis geschreven. Eindelijk is er een centraal register van deskundige én onafhankelijke vastgoedtaxateurs. Is dit het sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling, of juist een nieuwe begin in het taxatievak?

Van kostprijs naar marktwaarde
Eind jaren ’80 begon er een ontwikkeling in de taxatiewereld. Grote institutionele beleggers besloten schoorvoetend om hun vastgoedportefeuilles niet meer op historische kostprijs, maar op marktwaarde te laten taxeren. Deze werkwijze kwam in de jaren ‘90 in een stroomversnelling, dankzij mensen als Aart Hordijk, verantwoordelijk voor de introductie van de ROZ/IPD index, en George ten Have, als docent taxatieleer verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate en auteur van het standaardwerk Taxatieleer Vastgoed.

De noodzaak van deze nieuwe insteek werd eind jaren 2000 nog eens onderstreept. Onbetrouwbare en onvergelijkbare taxaties van vastgoedobjecten bleken mede aan de basis te staan van de financiële en economische crisis.

Professionalisering
25 jaar na de eerste voorzichtige stappen richting professionalisering van het taxatievak is het NRVT nu een feit. Dankzij dit register kunnen opdrachtgevers voortaan op één plek terecht voor een vakbekwame, betrouwbare en objectieve taxateur. Het is vanaf nu voor iedereen duidelijk op welke wijze taxateurs hun beroep moeten uitoefenen. Wie tóch klachten heeft over de kwaliteit, kan een beroep doen op het tuchtrecht dat voor alle NRVT-geregistreerde vastgoedtaxateurs geldt.

Het is overigens prijzenswaardig dat de founding fathers – NVM, NVR, VastgoedPRO, VBO Makelaar, VastgoedCert, RICS en SCVM – hun eigen belangen, systemen en structuren ondergeschikt maakten aan het grotere maatschappelijke doel dat dit register dient.

Platform
En er is meer: het NRVT functioneert als platform voor alle partijen die betrokken zijn bij het waarderen van vastgoed. Zij kunnen zowel de inhoud als het niveau van het vak, ook op het gebied van opleiding en ethiek, met elkaar bespreken. Het NRVT biedt brancheverenigingen, opleidingsinstituten en stakeholders dus een unieke kans om de kwaliteit van vastgoedtaxaties in Nederland te versterken.

Zo bezien is de komst van het NRVT dus geen sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling. Het markeert een nieuw begin, met verdere professionalisering van vastgoedtaxateurs in het vooruitzicht.

 

Disclaimer
De op deze opinieweblog opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen.