Addendum en Werkgebiedregeling

Een bij NRVT aangesloten validatie-instituut beschikt minimaal over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015. NRVT heeft op basis van deze norm een addendum opgesteld. Aangesloten validatie-instituten richten hun processen in conform deze gestelde normen. Deze normen vormen de minimale basis voor het controleren en valideren van een taxatierapport.

Het addendum geldt per 1 januari 2018. Op 1 oktober 2020 is het addendum op enkele punten gewijzigd. Deze recent aangepaste versie treft u hieronder.

>> Addendum Validatie Instituten ISO 9001-2015

Regeling Werkgebied Taxateur Woningen
Om tot een juiste waardering van een woning te komen, is het van belang dat een taxateur kennis heeft van de plaatselijke huizenmarkt en omstandigheden. In de Werkgebiedregeling staan richtlijnen waar een taxateur zich aan moet houden om zijn plaatselijke bekendheid te waarborgen.

De regeling is ingevoerd per 1 januari 2014. Op 21 juni 2017 is de regeling geëvalueerd en ongewijzigd vastgesteld door het STenV marktpanel. NRVT is akkoord met deze regeling. De regeling blijft tot nader orde onverminderd van toepassing.

>> Regeling Werkgebied Taxateur Woningen