Handreiking Grenzen Validatie

Als u twijfelt of uw taxatierapport gevalideerd zal worden, kunt u vanaf nu de Handreiking Grenzen Validatie raadplegen. De vier validatie-instituten (iValidatie, NWWI, Taxateurs Unie en TVI) legden in samenwerking met geldverstrekkers en NRVT duidelijke en uniforme afspraken vast in de Handreiking Grenzen Validatie.

 

Gepubliceerd op 20 december 2017