Handreiking Grenzen Validatie

Als u twijfelt of uw taxatierapport gevalideerd zal worden, kunt u vanaf nu de Handreiking Grenzen Validatie raadplegen. De vier (voormalige) validatie-instituten, iValidatie, NWWI, Taxateurs Unie en TVI, legden in samenwerking met geldverstrekkers en NRVT duidelijke en uniforme afspraken vast in de Handreiking Grenzen Validatie.

Gepubliceerd op 20 december 2017