Berisping: AVG hindert niet in contact met eigenaar

Klager vindt dat de taxateur onnodige fouten in het taxatierapport heeft gemaakt. Het rapport bevatte onder andere foto’s van een andere woning. Toen de woning voor € 50.000 meer verkocht werd, besloot klager de kwestie voor te leggen aan het Tuchtcollege.

Slordigheden

De taxateur erkent de slordigheden, maar meent dat dit geen gevolgen heeft gehad voor de waarde van de taxatie. Hij stelt verder dat hij klager niet te woord kon staan in verband met de AVG.

AVG geen belemmering

Het Tuchtcollege overweegt dat van een taxateur mag worden verwacht dat hij de eigenaar van een onroerende zaak te woord staat als daarom wordt verzocht, ook als het pand in opdracht van een derde is getaxeerd. Het is schrijnend dat dat niet gedaan is, omdat de eigenaar feitelijke onjuistheden in het rapport constateerde. De AVG vormt geen belemmering in het contact met de eigenaar. Bovendien heeft de taxateur niet onderbouwd welke bepaling in de AVG hem zou verhinderen.

De klacht is gegrond.

Dossiernummer: 20190129

Datum uitspraak: 26 juni 2019