Berisping voor niet zelf inspecteren

Dossiernummer: 20191201

Datum uitspraak: 29-6-2020

Klagers dienen een klacht in omdat de taxateur niet in hun woning geweest is. Ook voeren zij aan dat de maten niet kloppen.

De taxateur voert aan dat hij de woning goed kent en dat de maten door zijn collega zijn opgenomen en hij geen aanleiding heeft hieraan te twijfelen.

Het Tuchtcollege overweegt dat zij in diverse uitspraken heeft aangegeven dat de taxateur zelf de inspectie moet doen en moet zorgen voor juiste maatvoering. De taxateur was niet aanwezig, heeft de meting aan een niet gekwalificeerde collega overgelaten en heeft in het taxatierapport verklaard dat hij dat wel zelf gedaan zou hebben. Hieruit blijkt een gebrek aan respect voor de regels en gebrek aan inzicht in het belang van de regels. Daarom acht het Tuchtcollege de klacht gegrond en wordt een berisping opgelegd.