Berisping voor onzorgvuldig rapport met tegenstrijdigheden

Dossiernummer: 20190724
Datum uitspraak: 14-11-2019

Klaagster laat na een relatiebreuk de woning taxeren die op naam van haar en haar ex-partner staat.

Het taxatierapport is echter innerlijk tegenstrijdig. Als gebruiksoppervlak wonen wordt zowel 130 m² als 156 m² genoemd. Dat maakt de vergelijking met de referentiepanden eveneens onbetrouwbaar. Of de getaxeerde woning een groter of juist kleiner oppervlak heeft dan de referentiepanden, is uit de toelichting van verweerder niet met zekerheid vast te stellen.

Onduidelijke afwaardering
De taxateur geeft aan dat de woning compleet gerenoveerd moet worden. Hij noemt de onderhoudstoestand echter voldoende en zijn er geen gebreken geconstateerd. De woning is normaal gebruikt en in goede conditie. De afwaardering met € 50.000 is niet af te leiden uit het taxatierapport. In zijn verweer zegt de taxateur dat deze afwaardering nodig is vanwege een lekkage in de woning. Die wordt echter nergens genoemd in het taxatierapport. Ook blijkt uit het rapport niet hoe de stijgende markt in de omgeving is meegenomen.

Daarnaast vindt het Tuchtcollege de houding van de taxateur ten opzichte van de ex-partner van de opdrachtgever niet strookt met de onpartijdigheid die van hem verwacht mag worden.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. Het rapport is innerlijk tegenstrijdig, daardoor zijn de conclusies niet onderbouwd en is het rapport niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Dat is in strijd met de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid en transparantie uit het Reglement Gedrags-en Beroepsregels.

De taxateur krijgt als maatregel een berisping.