Boete voor onzorgvuldige taxatie nalatenschap

Dossiernummer: 20190607

Datum uitspraak: 20-12-2019

Twee Register-Taxateurs stellen een taxatierapport op, nadat zij door de rechtbank zijn benaderd. De opdrachtgever is de executeur-testamentair. Vervolgens dienen twee andere rechthebbenden een klacht in. Zij vinden de onderbouwing van de rapporten onvoldoende. De taxateurs willen niet op de vragen van de klagers ingaan, omdat zij niet de opdrachtgevers zijn.

Het Tuchtcollege stelt dat de taxateurs wisten dat het ging om een afwikkeling van een nalatenschap tussen drie familieleden. Zij kregen van de rechtbank het verzoek de opdracht te bevestigen aan drie advocaten, maar vervolgens richtten zij zich alleen op de executeur. Als zij meer onderzoek hadden gedaan, konden zij erachter komen dat dat ook de beoogde koper was. Door niet in te gaan op de vragen van de andere twee, hebben zij de onderlinge verhoudingen verder verslechterd.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateurs hebben gehandeld in strijd met de vereiste zorgvuldigheid en transparantie. Daarnaast voldoet het taxatierapport niet. Er is geen model gebruikt en onder meer het doel, de waarderingsgrondslag en de omschrijving van de huursituatie ontbreken. De klacht is gegrond. Er volgt een berisping en een boete van € 1500 voor de gezamenlijke taxateurs.