Hoger beroep: Taxatie voor rechtbank moet ook onderbouwd worden

Dossiernummer: 20190723HB
Datum uitspraak: 29 september 2020

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatie voor rechtbank moet ook onderbouwd worden

De Register-Taxateur is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van het Tuchtcollege. Hij vindt dat het Tuchtcollege wel erg streng heeft geoordeeld over het niet opnemen van de referentiepanden in het deskundigenrapport. Daardoor heeft het Tuchtcollege ten onrechte gedacht dat hij de waardering heeft gebaseerd op de intuïtieve methode; daar is hij niet vanuit gegaan. Daarnaast vindt de taxateur dat hij in het deskundigenrapport uitgebreid is ingegaan op de bestemming en de rol van het waterschap.

Het Tuchtcollege overweegt dat juist een deskundigenrapport controleerbaar moet zijn. Daarom moet daarin worden opgenomen waarop de taxateur zijn waardering heeft gebaseerd. Deze is hier te summier, zodat het rapport niet voldoet aan de eisen. Ook in een deskundigenrapport moeten referentiepanden worden opgenomen als daar bij de waardering gebruik van is gemaakt. De taxateur heeft het Tuchtcollege in hoger beroep er dus van overtuigd dat hij zich niet alleen gebaseerd heeft op de intuïtieve methode. Over de bestemming heeft de taxateur uitgebreid bericht. Hij heeft aangegeven hoe hij toekomstige bouwmogelijkheden ziet en waar hij dat op baseert. Ook de rol van het waterschap heeft de taxateur voldoende toegelicht. Het gaat erom dat de taxateur de rechter van de nodige informatie voorziet om zich op te baseren.

Dat betekent dat de gegrondverklaring wat betreft de onderbouwing van de waarde in stand blijft, maar op twee andere onderdelen oordeelt het Tuchtcollege in hoger beroep dat de taxateur niet in strijd met de regels handelde. De opgelegde maatregel wordt daarom gewijzigd van een berisping naar een waarschuwing.