Huurder eist waarde zelf aangebrachte verbeteringen

Dossiernummer: 20190206
Datum uitspraak: 2 oktober 2019

Klager is in onderhandeling met zijn woningcorporatie om zijn gehuurde woning te kopen. Daarvoor wordt een taxatierapport opgemaakt. De taxateur neemt in het rapport twee waarden op: de waarde in verhuurde staat en de waarde met als bijzonder uitgangspunt dat de huurovereenkomst is beëindigd.

Klager vindt dat de taxateur de door hem zelf aangebrachte verbeteringen had moeten benoemen en had mogen meenemen in de waardering.

Het Tuchtcollege oordeelt allereerst dat klager als huurder/bewoner belanghebbende is. Het Tuchtcollege begrijpt dat klager er groot belang bij heeft om goed voorgelicht te worden over het al dan niet meenemen van de zelf aangebrachte verbeteringen in de waardering. De taxateur heeft in het taxatierapport vermeld welke zelf aangebrachte verbeteringen hij buiten beschouwing heeft gelaten, maar nam daarbij niet expliciet de waardering op. Deze waardering heeft hij achteraf via een e-mail aan klager verstrekt. Het was beter geweest als hij dat direct in het rapport had opgenomen.

Toch is de klacht ongegrond, omdat de taxateur zich terecht gehouden heeft aan de opdracht van zijn opdrachtgever, de woningcorporatie.