Ontbreken van opdrachtbevestiging leidt tot waarschuwing

Dossiernummer: 201214
Datum uitspraak: 27 mei 2021

Klaagster heeft een taxatierapport ontvangen van een woning waarvan zij eigenaar is. De woning is opgesplitst in drie zelfstandig verhuurde eenheden. Klaagster is niet opdrachtgever van het taxatierapport, dat is de geldverstrekker. Klaagster is niet tevreden met het rapport, zij had aparte taxaties nodig van de drie afzonderlijke eenheden, aan de uitgebrachte taxatie heeft zij niets. Als haar dat van tevoren duidelijk was geweest, had zij de taxatie pas laten uitvoeren na de kadastrale splitsing. Zij heeft geen opdrachtbevestiging of offerte gekregen, er is alleen telefonisch een bedrag doorgegeven. Dit blijkt een bedrag zonder BTW te zijn geweest. De taxateur wil alleen mondeling communiceren. Ook is de taxatie uitgevoerd conform de richtlijnen van de geldverstrekker, die klaagster niet kent.

De taxateur heeft uitgelegd dat er een verschil is tussen een gemeentelijke splitsing en een kadastrale splitsing. Volgens hem was klaagster ervan op de hoogte dat drie afzonderlijke taxaties geen zin hadden omdat de geldverstrekker alleen een hypotheek kan vestigen op het gehele pand. Er is inderdaad geen schriftelijke opdrachtbevestiging, dit is er door vakantie van de taxateur bij ingeschoten.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de gang van zaken rond de opdrachtverstrekking onduidelijk is. Er is geen opdrachtbevestiging, waardoor de taxateur in strijd heeft gehandeld met artikel 12.2 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Was dit wel gebeurd, dan was duidelijk geweest dat er één object zou worden gewaardeerd en niet drie gesplitste wooneenheden, en zou mogelijk veel verwarring zijn voorkomen.

Omdat het object niet kadastraal gesplitst is, is de taxateur terecht uitgegaan van één object. Op dit punt is de taxateur niet tekortgeschoten. Ook de andere punten treffen geen doel.

Daarom is de klacht gedeeltelijk gegrond. De taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.