Opdracht van de rechtbank niet uitgevoerd

Dossiernummer: 20191206
Datum uitspraak: 17-3-20

Klager is verwikkeld in een echtscheiding. De rechtbank geeft in oktober 2018 opdracht om de echtelijke woning te taxeren. De taxateur inspecteert de woning, maar er volgt geen rapport. Ondanks meerdere verzoeken per e-mail en telefoon blijft het taxatierapport uit.

Na 8 maanden wachten trekt de rechtbank de opdracht in. Partijen besluiten om de boedelscheiding af te ronden zonder actueel taxatierapport. Klager stelt dat hij hierdoor groot financieel nadeel heeft geleden. De taxateur geeft aan dat het hem spijt dat het zo gelopen is. Maar een echte reden voor het niet opmaken van het taxatierapport, geeft de taxateur niet.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur het beroep van taxateur hiermee in diskrediet heeft gebracht. Ook is het handelen van de taxateur in strijd met het fundamentele beginsel van zorgvuldigheid en transparantie.

De taxateur krijgt een SCHORSING opgelegd van 3 maanden.

In deze zaak blijkt er ook een klacht te zijn neergelegd bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Ook daar is de klacht gegrond verklaard. Dit kan echter geen gevolgen hebben voor de registratie van de taxateur, omdat NRVT niet is aangesloten bij het TMN.