Taxateur komt tot andere marktwaarde

Klagers hebben in september 2016 een opdracht verstrekt voor het waarderen van hun nieuwe woning. Zij kochten deze woning voor € 765.000. De taxateur komt tot een marktwaarde van € 950.000. De geldverstrekker geeft kort voor de overdracht ook een taxatieopdracht. Taxateur Y waardeert de woning in november 2016 en komt op een marktwaarde van € 825.000.
 
Klagers dienen een klacht in tegen taxateur Y. Zij vinden diens taxatierapport onzorgvuldig en onvolledig. Ook twijfelen zij of taxateur Y de woning nauwkeurig heeft bestudeerd en vergeleken. Zij wijzen erop dat de geldverstrekker belang heeft bij een lage waarde. Tot slot stellen klagers dat de taxateur buiten de 20 kilometer heeft getaxeerd.
 
Y verweert zich en geeft aan dat de opdrachtgever tevreden was over het rapport. Y wijst de suggestie dat de opdrachtgever c.q. geldverstrekker sturing zou hebben gegeven aan de waardering met klem van de hand. Y heeft de woning geïnspecteerd en opgemeten door middel van eigen waarneming en de bouwtekeningen. Y geeft aan dat zijn kantoor op 18 km afstand van het object gevestigd is. Ook geeft Y aan dat klagers bij NVM dezelfde klacht hebben ingediend.
 
Het tuchtcollege stelt dat Y als Register-Taxateur bij NRVT is ingeschreven en dat klagers belanghebbenden zijn bij het taxatierapport. Over de klacht bij NVM stelt het tuchtcollege dat Y is aangesloten is bij verschillende organisaties, zodat Y bij beide organisaties kan worden aangesproken.
 
Het tuchtcollege acht de stellingen van klagers onvoldoende onderbouwd. Vast staat dat Y het pand geïnspecteerd heeft en de maatvoering heeft gebaseerd op zijn eigen waarneming en de bouwtekeningen. Dat de taxateur bij de eerdere taxatie (iets) andere maten hanteert, betekent niet dat Y een onjuiste maatvoering hanteert. Welke taxateur de juiste meting heeft verricht, kan het tuchtcollege niet vaststellen. De woning is eerder op een openbare veiling verkocht, wat de relatief lage koopprijs door klagers verklaart. De verrichtte taxaties komen beide uit op een fors hogere waardering. De taxatie van Y is gevalideerd, met een betrouwbaarheidspercentage van 93,7%. Het tuchtcollege kan geen uitspraak doen over de waarde, maar – slechts – of de taxatie conform de NRVT-regels tot stand is gekomen. Het tuchtcollege overweegt dat de 20 km regel niet is vastgesteld in de NRVT-regels. Het tuchtcollege oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat het belang van de geldverstrekker een rol heeft gespeeld bij de waardebepaling. Met andere woorden: nergens blijkt dat Y zich daardoor heeft laten beïnvloeden.
 
Kortom: de klacht heeft het tuchtcollege er niet van overtuigd dat het taxatierapport van Y niet zou voldoen aan de eisen. De klacht wordt afgewezen.
 
 
Klachtnummer: 20161212
Datum uitspraak: 10 mei 2017
Document: Uitspraak anoniem