Taxatie zonder inpandige inspectie in coronatijd

Dossiernummer: 20200528

Datum uitspraak: 21-8-20

Klager heeft een procedure lopen tegen zijn buurman, die zijn huis grondig heeft verbouwd. De taxateur van klager zegt dat zijn eigen pand daardoor flink minder waard is geworden. De buurman laat daarom een tegentaxatie uitvoeren. Maar klager zegt dat het taxatierapport niet deugt, de taxateur heeft het huis niet inpandig geïnspecteerd, terwijl dat wel moet volgens de regels.

Het Tuchtcollege overweegt dat sprake is van een gezamenlijke taxatie door drie taxateurs. Bij klager was er maar één aangekondigd. Die maakte – middenin de coronacrisis – bezwaar tegen een bezoek van drie personen, ook omdat hij en zijn vrouw in de zorg werken.

Onder die omstandigheden overweegt het Tuchtcollege dat volstaan kan worden met inpandige inspectie door twee van de drie taxateurs. Dat maar twee van de drie binnen zijn geweest, had wel in het taxatierapport moeten staan. Dat is aanvankelijk niet gebeurd, maar is zodra daarop is gewezen, aangepast. Dat is slordig, maar niet elke slordigheid is tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Het Tuchtcollege vermeldt nog dat het opvallend is dat de boom van de buurman wel in het rapport is vermeld als overlastgevend, maar dat de muur die na de verbouwing vrijwel alle zonlicht blokkeert, niet genoemd wordt. Maar daar is niet over geklaagd dus daar kan het Tuchtcollege geen oordeel over geven.

Waarom geeft het Tuchtcollege hier geen oordeel over de verbouwing?

Het Tuchtcollege moet zich uitspreken over de klacht. Als een klager over één punt klaagt, en de taxateur wordt gevraagd te reageren op de klacht, dan zal deze reageren op alleen dat punt. Als het Tuchtcollege dan in de uitspraak een oordeel geeft over een heel ander punt, dan heeft de taxateur niet de gelegenheid gehad zich daartegen te verdedigen (recht op hoor en wederhoor). En dat is in strijd met de regels voor een eerlijk proces. Het Tuchtcollege treedt dan ‘buiten het proces’.

Het is daarom belangrijk dat een klager goed nadenkt over de klacht die hij of zij aan het Tuchtcollege voorlegt, want dat bepaalt de grenzen van het oordeel.