Taxatierapport voldoet niet aan de vereisten

Dossiernummer: 20200914
Datum uitspraak: 2 maart 2021

Klager is samen met zijn zus eigenaar van een perceel. De taxateur heeft in opdracht van de zus een ‘verkoopadvies’ opgesteld. Klager vindt dat er sprake is van een taxatierapport dat niet voldoet aan de vereisten. Het rapport bevat fouten, waaronder een rekenfout, is onvolledig en onduidelijk.

De taxateur voert aan dat sprake was van ‘specifiek overeengekomen werkzaamheden’, omdat zijn opdrachtgeefster hem vroeg aan te geven wat voor haar de meerwaarde van verwerving van het perceel zou zijn. Hij heeft de rekenfout erkend en hersteld. Hij staat achter zijn waardebepaling, en heeft zich daarbij door niemand laten beïnvloeden. Ook vindt hij klager geen belanghebbende.

Het Tuchtcollege overweegt – zoals in eerdere uitspraken – dat klager als mede-eigenaar van het getaxeerde belanghebbende is.

Het Tuchtcollege volgt de taxateur niet in de redenering dat het rapport is opgesteld als aankoopadvies. De waardebepaling moet volgens het Tuchtcollege worden beschouwd als een PTD. Het is een verkort taxatierapport dat niet is toegestaan op grond van de NRVT-regels. In het rapport ontbreekt essentiële informatie, de berekeningen zijn niet inzichtelijk en de overwegingen zijn voor een derde niet te volgen. De taxateur heeft hierdoor meerdere fundamentele beginselen uit het Reglement Gedrags- en Beroepsregels geschonden.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt als maatregel een berisping opgelegd.