Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek door NRVT

Dossiernummer: 201201-201207
Datum uitspraak: 14 april 2021

Op 14 april 2021 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het gaat hierbij met name om zogenaamde ‘verkorte rapporten’, die niet naar behoren zijn ingericht en waarin essentiële informatie ontbreekt. In een aantal gevallen gaat het ook om een taxateur die buiten zijn Kamer heeft getaxeerd.

De klachten zijn veelal een gevolg van kwaliteitsonderzoek door NRVT in het kader van Doorlopend Toezicht. In een paar gevallen zijn de klachten het gevolg van een melding van een andere taxateur. Opvallend is dat het in bijna alle klachten gaat om niet-wonen taxaties, waarbij in een aantal gevallen de taxateur alleen ingeschreven was in de Kamer Wonen.

De meeste taxateurs erkennen hun fouten en soms geeft de taxateur aan dat deze geen bedrijfsmatige taxaties meer verricht naar aanleiding van de klacht.

Het Tuchtcollege verklaarde alle klachten gegrond en legt aan de taxateurs een maatregel (waarschuwing of berisping) op.

201201

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties van bedrijfspanden, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, plausibiliteitsverklaring, SWOT-analyse en onderbouwing van de waarde. Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat hij bedrijfsmatige taxaties kan verrichten, nu hij niet in de Kamer BV geregistreerd is.

In het verweer stelt de taxateur dat hij begrijpt dat de rapporten niet voldoen. Hij meldt dat hij geen bedrijfsmatige taxaties meer doet.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

201202

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties van bedrijfspanden, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, verklaring controlerend Register-Taxateur, onderbouwing van de waarde in relatie tot de referenties, etc. Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat zij bedrijfsmatige taxaties kan verrichten, nu zij niet in de Kamer BV geregistreerd is.

De taxateur ontkent dat het rapport niet voldoet en geeft aan dat zij de rapporten heeft opgesteld zoals zij altijd deed.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. Ook heeft de taxateur onvoldoende concreet gemaakt dat zij de benodigde ervaring en vakbekwaamheid bezit om buiten haar Kamer te taxeren. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.

201203

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een drietal taxaties van bedrijfsvastgoedpanden, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, plausibiliteitsverklaring, onderbouwing van de waarde, referenties, etc. Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat deze bedrijfsmatige taxaties kan verrichten, nu deze niet in de Kamer BV geregistreerd is.

De taxateur erkent dat het rapport niet voldoet.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

201204

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een drietal taxaties, onder meer van een bedrijfsvastgoedpand, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals de huidige situatie en gebruik, plausibiliteitsverklaring, onderbouwing van de waarde, referenties, etc.

De taxateur erkent dat het rapport niet voldoet en stelt deze sindsdien niet meer op.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

201205

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een drietal taxaties van bedrijfs- c.q. agrarisch vastgoed, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, de verklaring controlerend taxateur, taxatiemethodiek, referenties, etc.

De taxateur erkent dat het rapport niet voldoet en stelt deze niet meer op.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

201207

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer WOZ, verricht een tweetal taxaties van woningen in het kader van de wet WOZ, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, de inpandige inspectie, definitie van de marktwaarde, relatie tussen referenties, etc. Ook is de marktwaarde onvoldoende toegelicht.

De taxateur ontkent dat het rapport niet voldoet. Het rapport voldoet aan de voorwaarden omdat dit uitsluitend zou mogen worden gebruikt in een juridische procedure voor de belastingkamer in het kader van de wet WOZ. Het betreft daarmee geen PTD. Bovendien bieden de rapporten voldoende inzicht voor de hiervoor genoemde procedure.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. Juist in een gerechtelijke procedure moet vertrouwen kunnen worden ontleend aan een rapport. Bovendien worden WOZ-taxaties breder gebruikt dan uitsluitend in het kader van deze procedure. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.