Zeer luxe referentieobject onvoldoende onderbouwd

Dossiernummer: 20191026

Datum uitspraak: 6 juli 2020

Klaagster heeft samen met haar zus de woning van hun vader geërfd. Beide zussen schakelen een Register-Taxateur in, die op zeer verschillende waarden uitkomen, te weten: €460.000 en € 670.000.

De executeur testamentair vraagt een derde taxateur om advies. Deze adviseert op grond van beide rapporten een waardering van € 525.000.

Klaagster vindt de waardering van de taxateur onbegrijpelijk hoog. Hoe kan de woning van haar vader, een weduwnaar op leeftijd, die zijn woning niet heeft gemoderniseerd, gewaardeerd worden door middel van vergelijking met een volledig gerenoveerd pand met een zwembad en zelfs een pool house?

De taxateur stelt dat de woning op een zeer mooie locatie ligt, waar veel vraag naar is en weinig aanbod. Hij heeft 2 referenties van woningen gebruikt in vergelijkbare staat en 1 referentiepand dat zeer luxueus is verbouwd, met een fors hogere transactieprijs van € 992.700 (na indexering). Hij stelt dat hij hiermee wilde laten zien wat de woning na een forse investering waard zou zijn. Dat heeft hij echter niet vermeld in het taxatierapport. Ook dat het perceel vlak is en niet afloopt, zoals veel percelen in de wijk, acht hij een waardeverhogende factor. Deze factoren zijn evenmin benoemd in het taxatierapport.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe hij aan zijn waardering is gekomen. De berekening is niet toegevoegd en de waardeverhogende factoren waar hij in zijn verweer naar verwijst, zijn niet terug te vinden in het taxatierapport. Daardoor is de onderbouwing van de getaxeerde waarde onvoldoende zorgvuldig en transparant.

De klacht is gegrond en de Register-Taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.