Klachten

Als u een Register-Taxateur inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat hij werkt volgens de internationale richtlijnen EVS/IVS en de gedrags- en beroepsregels van het NRVT. Daarnaast moet de Register-Taxateur werken conform de vier kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ) en onderwerpt hij zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de Register-Taxateur of de wijze waarop u bent behandeld. Uiteraard probeert u er eerst in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil schriftelijk melden bij het secretariaat van het NRVT: info@nrvt.nl.

Het secretariaat zal met u in overleg treden en de klacht afhandelen. Als de klacht tuchtwaardig is, zal het secretariaat dat met u afstemmen en de klacht doorsturen naar de Tuchtrechter van het NRVT.