Laat validatie geen blok aan het been zijn bij taxatie landgoederen

8 maart 2018  |  

Door: Ing. J.H. Willemink R.T., rentmeester bij de Verhagen Groep te Oud-Beijerland

 

Als rentmeester werd in 2016 mijn expertise gevraagd voor de volgende opdracht: een uitgebreid advies en taxatie van een woning die deel uitmaakt van een landgoed dat gerangschikt is onder de Natuurschoonwet 1928. De woning staat bovendien op grond die in erfpacht is uitgegeven. Mijn opdrachtgever vroeg specifiek om een NVR rentmeester die geregistreerd is bij NRVT, omdat een plaatselijke makelaar te weinig kennis heeft van de combinatie NSW en erfpacht.

Taxatierapport afgewezen

Het betrof een complexe opdracht, die ik dankzij mijn ervaring op deskundige wijze kon uitvoeren. De opdrachtgever zou mijn adviezen volledig volgen. Echter, bij het laatste onderdeel liep het spaak: de betreffende bank verleende de benodigde financiering niet omdat mijn opdrachtgever geen door de NWWI gevalideerd taxatierapport kon overleggen.

Een vreemde situatie: het taxatiewerk van de meest geschikte taxateur, die inhoudelijk voldoende onderlegd is, kon niet ingezet worden om financiering te krijgen. In deze complexe situatie is validatie echter niet mogelijk. Bij een woning met bestemming landgoed zou validatie, net als bij agrarische woningen, niet nodig moeten zijn.

Handelen naar Handreiking

Inmiddels heb ik van NRVT de Handreiking Grenzen aan Validaties ontvangen. Hierin staat beschreven in welke situaties validatie al dan niet van toepassing is. Dat is mooi, maar dan zijn we er naar mijn mening nog niet. Banken moeten daar ook naar handelen. Zij bepalen immers de criteria die zij hanteren voor het accepteren van een taxatierapport. Wanneer validatie niet nodig is, mogen geldverstrekkers dit ook niet eisen. Er ligt een taak voor NRVT om banken hiervan te doordringen. Lukt dat niet, dan zal veel kwaliteit verloren gaan. Dit staat haaks staat op het doel van registratie en validatie: de kwaliteit van taxaties waarborgen.

Disclaimer
De op deze opinieweblog opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen.