Consultatie 2018

In juni 2017 heeft de Centrale Raad ingestemd met de ‘Contourenschets’ van prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS. De contourenschets was het resultaat van een onderzoek door prof. Berkhout naar een nieuw stelsel van NRVT regelgeving dat ‘principle based’ is opgesteld, met als uitgangspunt EVS en IVS.
 
In de afgelopen maanden hebben de Expertcommissies, met ondersteuning van het bureau van NRVT, veel tijd en energie gestoken in het aanpassen van de NRVT-regelgeving aan deze nieuwe opzet. In de nieuwe opzet is toepassing van IVS of EVS leidend. De regels waar een bij NRVT geregistreerde taxateur aan moet voldoen, zijn ondergebracht in drie korte reglementen. In een praktijkhandreiking van de betreffende Kamer worden vervolgens praktische handvatten gegeven. De regels voor het taxeren van grootzakelijk vastgoed zijn opgenomen in een afzonderlijk subreglement.
 
Hieronder treft u ter consultatie de conceptvoorstellen van de nieuwe reglementen en praktijkhandreikingen. Wij nodigen u van harte uit te reageren op de conceptreglementen. U kunt uw reactie uiterlijk vrijdag 24 november 2017 sturen naar consultatie@nrvt.nl.
 
 
Taxatiestandaarden IVS / EVS

        


Formele kaders Nederland

              


Praktijkhandreikingen