Fundamentele Herziening Regelgeving

In juni 2017 heeft de Centrale Raad ingestemd met de ‘Contourenschets’ van prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS. De contourenschets was het resultaat van een onderzoek door prof. Berkhout naar een nieuw stelsel van NRVT regelgeving dat ‘principle based’ is opgesteld, met als uitgangspunt EVS en IVS.
 
Vervolgens hebben de Expertcommissies, met ondersteuning van het bureau van NRVT, veel tijd en energie gestoken in het aanpassen van de NRVT-regelgeving aan deze nieuwe opzet. In de nieuwe opzet is toepassing van IVS of EVS leidend. De regels waar een bij NRVT geregistreerde taxateur aan moet voldoen, zijn ondergebracht in drie korte reglementen. In een praktijkhandreiking van de betreffende Kamer worden vervolgens praktische handvatten gegeven. De regels voor het taxeren van grootzakelijk vastgoed zijn opgenomen in een afzonderlijk subreglement.
 
Op 6 november 2017 zijn de conceptreglementen ter consultatie voorgelegd aan de leden van de Centrale Raad en gepubliceerd op de website van NRVT. De consultatie heeft waardevolle feedback opgeleverd. Het doornemen, bediscussieren en verwerken van de reacties, met soms fundamentele keuzes, vraagt tijd. De Centrale Raad heeft ermee ingestemd om meer tijd te besteden aan het uitwerken van belangrijke discussiepunten. Daartoe zal in themabijeenkomsten met verschillende vertegenwoordigers van belanghebbende partijen worden toegewerkt naar de te maken keuzes. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten worden vervolgens door de Expertcommissies en het bureau de conceptreglementen aangepast. Begin 2e kwartaal start vervolgens een nieuwe consultatieronde.
 
Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag via consultatie@nrvt.nl.
 
 
Taxatiestandaarden IVS / EVS

        


Formele kaders Nederland

              


Praktijkhandreikingen