Fundamentele Herziening Regelgeving

Tweede consultatieronde nieuwe reglementen gestart
Wij nodigen u van harte uit te reageren. De herziene concepten van de nieuwe reglementen kunt u openen door de klikken op de blauwe icoontjes. U kunt tot uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 reageren via consultatie@nrvt.nl.

              
 
Aanpassing concepten na waardevolle besprekingen
De herziening van de regelgeving stelden wij uit tot juni 2018, zoals u kon lezen in de nieuwsbrief van 15 december 2017. De eerste consultatieronde leverde reacties op die nadere discussie behoefden. De Expertcommissies en het bureau NRVT bespraken deze onderwerpen met diverse stakeholders binnen de vastgoedtaxatiebranche. Hierop volgde aanpassing van de conceptreglementen.
 
Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet is IVS of EVS leidend. De definities, gedrags- en beroepsregels en regels omtrent inschrijving van een taxateur zijn ondergebracht in drie reglementen. Deze stelt de Centrale Raad vast.
 
Praktijkhandreikingen
Alle bepalingen met betrekking tot de werkwijze van Register-Taxateurs staan in een praktijkhandreiking per Kamer. Deze vallen niet onder de reglementen en zijn daarom geen onderdeel van de consultatie. De expertcommissies stellen deze handreikingen vast, waarna we ze op de website van NRVT publiceren.
 
Stappen na consultatie
Het bureau NRVT verwerkt de feedback in overleg met de Expertcommissies tot een definitief voorstel. Op basis hiervan vormt de Centrale Raad een besluit. De Centrale Raad streeft ernaar de nieuwe reglementen tijdens hun vergadering op 21 juni 2018 vast te stellen.
De reglementen worden dan per 1 juli 2018 van kracht.