Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed

Download dit document

Bijlage 6. Duurzaamheidsmodel voor taxaties

Taxateurs kunnen vanaf 3 februari 2020 gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft dat de mate van duurzaamheid van kantoren voor banken belangrijke informatie kan zijn voor de financiering. De leden van de NVB erkennen de toegevoegde waarde van dit model. De maatschappelijke organisatie Dutch Green Building Council (DGBC) beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor taxaties van kantoren.

Zie voor alle informatie het Duurzaamheidsmodel voor taxaties van DGBC.

Om het duurzaamheidsmodel te downloaden, klik hier.