SWOT-analyse en marktomstandigheden

3 juni 2016  |  

Door: André Schots, voorzitter expertcommissie Kamer Wonen NRVT
 
Met de invoering van het nieuwe model taxatierapport financiering woonruimte op 1 april 2016 wordt de taxateur gevraagd om een ‘Beschrijving woningmarkt’ in zijn taxatierapport op te nemen. Daarbij wordt naast het beschrijven van de ‘Marktomstandigheden’ ook een SWOT-analyse van het te taxeren object gevraagd. SWOT-analyses zijn niet nieuw, het toepassen ervan binnen taxatierapporten wel. Menig taxateur heeft hier goed aan moeten wennen.
 
Het nut van de SWOT-analyse
Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers moeten tegenwoordig een weloverwogen en onderbouwd advies aan de klant geven. De SWOT-analyse in het taxatierapport geeft hen daarbij een objectief beeld over hoe de woning in de markt ligt en of er kansen en bedreigingen zijn. Vaak wordt vergeten dat aan de hand van een taxatierapport grote financiële beslissingen worden genomen. Alleen kijken naar de marktwaarde is allang niet meer toereikend. De deskundigheid van de taxateur die de lokale markt op zijn duimpje kent, moet hen daarbij ondersteunen.
 
De ‘Marktomstandigheden’, maar dan wel lokaal
Lokale en regionale marktomstandigheden kunnen invloed hebben op de waarde van het getaxeerde vastgoedobject. Zo zal de verhouding tussen vraag en aanbod van woningen in krimpregio’s drastisch anders zijn dan in booming grootstedelijke gebieden, waar de oude tijden van (te hoge) biedingen boven de vraagprijs weer herleven. Van de taxateur mag dan ook worden verwacht dat hij alle lokale marktomstandigheden in relatie tot het getaxeerde object duidelijk beschrijft in zijn rapport.
 
De SWOT-analyse is geen eenheidsworst
De sterkte-zwakteanalyse in het taxatierapport is de manier om de situatie rondom het getaxeerde object in kaart brengen en, voor zover mogelijk, in vergelijking met soortgelijke objecten. In zijn rapport zal de taxateur, naast de sterke en zwakke punten van het getaxeerde object, ook de kansen en bedreigingen beschrijven. In principe is elk object uniek en er zal dan ook voor elk object een SWOT-analyse op maat worden geschreven.
 
Taxeren is een echt vak geworden waar vertrouwen aan wordt ontleend
Deze nieuwe ontwikkelingen tillen het vak van taxateur weer naar een hoger niveau. Met een bondige omschrijving van de marktomstandigheden en een goede SWOT-analyse wordt door de taxateur in een notendop een krachtige samenvatting van zijn bevindingen in het rapport weergegeven. Hieraan kan vertrouwen worden ontleend. Dus taxateur, laat zien dat jij de specialist bent die lokale marktkennis heeft en dat je het vak van taxeren serieus neemt.

 

 

Disclaimer
De op deze opinieweblog opgenomen artikelen worden door columnisten/bloggers op persoonlijke titel geschreven. De meningen die zij daar uiten vertegenwoordigen niet per definitie de mening van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen.