Kosten NRVT-registratie

Bij de inschrijving betaalt u éénmalig € 130,- entreegeld, onafhankelijk van het aantal Kamers waarvoor u zich inschrijft.
 
De jaarlijkse bijdrage voor 2018 is als volgt:

 Kamer Wonen  € 240,- per jaar
 Kamer WOZ  € 240,- per jaar
 Kamer BV  € 480,- per jaar
 Kamer LAV  € 480,- per jaar
Vakgroep modelmatig waarderen € 110,- per jaar
 Tuchtrecht  € 30,-   per jaar

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

Facturatie
NRVT is een persoonsregister. Taxateurs worden in op persoonlijke titel in het Register van NRVT geregistreerd. Facturatie vindt daarom plaats op naam van de geregistreerde taxateur met vermelding van de bedrijfsnaam.