PE-cursusoverzicht 2017

Als Register Taxateur houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling en aan uw kennis van het vak.

Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers afzonderlijk is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in een verplicht deel (6 punten per Kamer), een facultatief deel (9 punten) en een vrije deel (5 punten). Bent u in meer dan één Kamer geregistreerd? Dan gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers waarin u bent geregistreerd.

Overzicht cursussen 2017
pijltje  Overzicht Verplichte cursussen 2017 (PDF)
pijltje  Overzicht Facultatieve cursussen 2017 (PDF)

Vrije ruimte
De 5 punten vrije ruimte kunt u naar eigen inzicht invullen met bijvoorbeeld het bijwonen van congressen en relevante (branche)bijeenkomsten (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt), vaardigheidstrainingen, docentschap en het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (1 PE-punt per 500 woorden). Deze PE-punten kunt u vastleggen in Mijn NRVT onder ‘Activiteiten’.

Let op! 

  • PE-punten die u heeft behaald in de ‘Vrije ruimte’ dient u zelf bij te houden en vast te leggen in Mijn NRVT.
  • PE-punten die u te veel hebt behaald in een PE-periode, kunt u niet meenemen naar de volgende PE-periode.
  • Cursussen die u in 2016 heeft gevolgd, kunt u niet laten meetellen voor de PE-periode 2017.