VOG aanvragen

Voor het inschrijven in het Register van NRVT heeft u een VOG nodig. U kunt een VOG aanvragen met dit aanvraagformulier.

 

Aanvragen is niet nodig
U hoeft geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen, als u er al een heeft van:

  • maximaal 6 maanden oud
  • met algemeen screeningsprofiel: Informatie (11 en 12), Geld (21 en 22), Diensten (41), en Zakelijke transactie (53)

Indienen bij gemeente
Het ingevulde en ondertekende formulier dient u vervolgens in bij de gemeente (afdeling Burger-/Publiekszaken) waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Neem mee: een geldig identiteitsbewijs!

Kosten
De aanvraag kost ongeveer € 30,-
U betaalt de kosten aan de gemeente waar u de VOG aanvraagt.

Werkwijze
Uw aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis. U krijgt de VOG als u geen strafbare feiten hebt gepleegd. Is dat wel het geval, dan beoordeelt het COVOG van Dienst Justis hoe bezwaarlijk dat is en of deze een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Weigering en bezwaar
Als u niet direct in aanmerking komt voor de VOG, krijgt u een brief waarin staat dat het COVOG van Dienst Justis van plan is de VOG niet af te geven. Op die brief kunt u reageren.

Hoe lang duurt het?
De VOG wordt binnen twee tot vier weken naar het adres gestuurd dat u daarvoor hebt doorgegeven.