INFORMATIE DIE U NIET MAG MISSEN                                     Editie 12 juli 2016
Waardeverklaring: mag dat nog?

Met de oprichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is er één centraal register van deskundige én onafhankelijke vastgoedtaxateurs, waarbij een grote professionaliseringsslag van het taxatievak is gemaakt. Zo levert een geregistreerde taxateur (Register-Taxateur) een professionele taxatiedienst en geen taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport.
 
De professionele taxatiedienst is als volgt gedefinieerd in de Algemene gedrags en beroepsregels van het NRVT: ‘het door een geregistreerd taxateur schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van vastgoedobjecten, zodanig dat aan de schatting en rapportering in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend.’
 
Een professionele taxatiedienst moet daarbij voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in de Kamerreglementen van het NRVT. Dit betekent onder meer, dat een Register-Taxateur altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat hij zijn bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Het afgeven van alleen een waardeoordeel door de Register-Taxateur in de vorm van een waardeverklaring, zonder goed onderzoek en onderbouwing is dus niet meer mogelijk.
 
Een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport kan en mag de Register-Taxateur zodoende niet meer verzorgen. Aan zijn rapport wordt immers ook in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend.

Wat valt niet onder professionele taxatiedienst?
Onder professionele taxatiedienst vallen niet de werkzaamheden die door een makelaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het kader van het verwerven van een verkoop- of verhuuropdracht. 

Wanneer u als Register-Taxateur in dit kader een oordeel over de waarde van het onroerend goed moet geven, dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat voor eenieder duidelijk is, dat uw oordeel deel uitmaakt van (het verwerven van) een makelaarsdienst. En dat er dus geen sprake is van een professionele taxatiedienst. Een dergelijk oordeel voldoet immers niet aan de vereisten die gesteld worden aan een professionele taxatiedienst. 
Gemengde vastgoedobjecten

Vraag:
Mag ik als Register-Taxateur Wonen een woon-/winkelpand taxeren?

Antwoord: 
Wanneer u als Register-Taxateur een gemengd vastgoedobject wilt taxeren, bijvoorbeeld een woon-/winkelpand, dan is dat volgens de Kamerreglementen van het NRVT toegestaan.

Het is wel aan u als taxateur om te beoordelen of de uitvoering van de professionele taxatiedienst onder uw competentie valt. Daarnaast dient u in het taxatierapport te vermelden onder welk Kamerreglement de dienst is verricht. 
Wat is ... plausibiliteitstoets?

In art. 13 van de reglementen BV en LAV is de plausibiliteitstoets geregeld. De plausibiliteitstoets is een controle en beoordeling van een taxatie door een controlerend taxateur.  Als Register-Taxateur BV of LAV dient u bij elke taxatie, hertaxatie of markttechnische update ervoor te zorgen dat een controlerend taxateur een plausibiliteitstoets uitvoert voordat u een taxatierapport uitbrengt. De plausibiliteitsverklaring dient u aan uw taxatierapport toe te voegen. Een plausibiliteitsverklaring kan zowel intern als extern worden afgegeven.   

Een uitgebreide beschrijving van de plausibiliteitstoets leest u in artikel 13 van de reglementen BV en LAV
SWOT-analyse en marktomstandigheden

Door: André Schots

Met de invoering van het nieuwe model taxatierapport financiering woonruimte op 1 april 2016 wordt de taxateur gevraagd om een ‘Beschrijving woningmarkt’ in zijn taxatierapport op te nemen. Daarbij wordt naast het beschrijven van de ‘Marktomstandigheden’ ook een SWOT-analyse van het te taxeren object gevraagd. SWOT-analyses zijn ... Lees meer >> 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl