NRVT nieuwsbrief, editie 25 januari 2016
Het NRVT heeft een nieuw bestuur

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft per 1 januari 2016 een nieuw bestuur. Het overgangsbestuur, bestaande uit Leijn de Wolf en Wim van ‘t Hoff, dat verantwoordelijk was voor de implementatie van het NRVT heeft haar taken overgedragen aan een nieuw bestuur, bestaande uit Els Swaab (voorzitter), Ruud Leether (secretaris) en Hans van Vark (penningmeester).
 
“Het is van essentieel maatschappelijk belang dat vastgoedtaxaties gedaan worden door
onafhankelijke, kwalitatief hoogstaande taxateurs. Dit waarborgt het NRVT en ik acht het een voorrecht als voorzitter van het bestuur van het NRVT mijn bijdrage daaraan te kunnen leveren”, aldus Els Swaab, bestuursvoorzitter van het NRVT.

Vacante positie


Het NRVT is op zoek naar kandidaten die als lid of voorzitter plaats willen nemen in de definitieve Expertcommissies van het register. Wilt u inhoudelijk meewerken en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van uw vak? Als geregistreerde taxateur in het NRVT nodigen wij u graag uit om te solliciteren.

Klik hier voor meer informatie over deze vacante positie en de sollicitatieprocedure

 

Permanente Educatie


De voorlopige informatie over permanente educatie op onze website is vanaf heden aangepast. De puntentelling is nu gelijkgetrokken met de PE-urenverplichting in de kamerreglementen.
 
Let op: ook het PE-cursussenoverzicht wordt regelmatig aangepast en uitgebreid. Cursussen die eerder zijn gevolgd in het kader van de PE of hercertificering van andere registers (SCVM of VastgoedCert), kunnen niet opnieuw worden opgevoerd voor de PE van het NRVT.

Logogebruik


Als Register-Taxateur mag u het logo Register-Taxateur van het NRVT gebruiken op uw (digitale) uitingen. Denk hierbij aan uw visitekaartjes, briefpapier, website en folders.
 
Dit logo kunt u downloaden via het extranet Mijn NRVT. Hier staat ook de handleiding 
logogebruik door Register-Taxateurs. 

Bij het gebruiken van het logo Register-Taxateur vragen wij u de richtlijnen in deze handleiding zorgvuldig na te leven. 

LinkedIn groep Register-Taxateur


Het NRVT heeft nu een besloten LinkedIn groep Register-Taxateur. In deze groep kunt u  als Register-Taxateur eenvoudig en snel beroepsgerelateerde informatie uitwisselen, kennis delen en relevante discussies opzetten met uw vakgenoten.

Dus word vandaag nog lid van deze groep. Ga hiervoor naar ‘LinkedIn groep Register-Taxateur’ en meld u aan.

Klachtenbureau Stichting Tuchtrechtspraak NRVT


U bent Register-Taxateur. Met uw registratie bij het NRVT onderwerpt u zich aan de statuten, reglementen en de tuchtrechtspraak van het NRVT.
 
De tuchtrechtspraak houdt in dat een Register-Taxateur voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of reglementen van het NRVT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.
 
Indienen van een klacht
?
Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.
 
Contact
Het klachtenbureau STNRVT kunt u bereiken via: info@nrvttucht.nl
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl