editie 13 december 2017
        In deze nieuwsbrief:
  1. NRVT gaat verhuizen
  2. Toetreding zelfstandige Kamer WOZ
  3. Taxeren? Dan ook zelf inspecteren!
  4. BijZijn: app voor aanwezigheidsregistratie
NRVT gaat verhuizen
Wij verhuizen per 15 januari 2018 naar een nieuw kantoor. Hierdoor zijn we nog beter bereikbaar:
  • Meerdere telefoonlijnen voor direct contact
  • Op loopafstand van treinstation Rotterdam Alexander
Nieuw adres en telefoonnummer:
Watermanweg 104, 6e etage
3067 GG  Rotterdam
T: 010 - 31 61 200
Toetreding zelfstandige Kamer WOZ
 
De Kamer WOZ wordt een zelfstandige Kamer per 1 januari 2018, zoals wij berichtten in de nieuwsbrief van 10 oktober 2017. Wij brengen u graag verder op de hoogte over de toetredingsvereisten van deze nieuwe Kamer.
 
Met het verzelfstandigen van de Kamer WOZ vervalt lid b van artikel 2 van het Reglement WOZ dat is vastgesteld op 30 september 2015. Het is dan niet meer verplicht om in een tweede Kamer ingeschreven te zijn. 
 
Overgangsregeling
De overgangsregeling voor reeds ingeschreven taxateurs blijft van kracht. NRVT gaat de opleiding en werkervaring van de taxateurs die onder de overgangsregeling vallen in kaart brengen. Deze taxateurs krijgen hier begin 2018 persoonlijk bericht over.
Taxeren? Dan ook zelf inspecteren!

Een taxatierapport opstellen zonder zelf de inspectie te doen, is dat een probleem? Onlangs heeft NRVT Tucht in twee zaken de taxateur een berisping gegeven, omdat die het getaxeerde vastgoedobject niet zelf had geïnspecteerd. De afdeling Juridische Zaken van NRVT ziet aanleiding om dit onderwerp extra te belichten.
 
Het lijkt vaker voor te komen: een taxateur krijgt opdracht een woning te taxeren en gaat daarmee aan de slag. Door drukte, ziekte of andere omstandigheden lukt het hem of haar niet de woning aan de binnenzijde te inspecteren. 'Ach', denkt de taxateur, 'ik ken de woning nog van een paar jaar geleden', of: 'ik ken de woning van de buren'. Vervolgens laat hij of zij de inspectie of het maken van foto’s over aan een kantoorgenoot.

NRVT-regelgeving
NRVT onderstreept dat dit niet is toegestaan. Het staat ook duidelijk in de NRVT-regelgeving: “De geregistreerde taxateur voert de inspectie zelf uit en vermeldt in het taxatierapport wanneer en op welke wijze (…) hij de inspectie heeft uitgevoerd.” (zie artikel 11.1 Reglement Wonen en artikel 12.1 Reglement BV/Reglement LAV).
 
Professioneel oordeel
Los van deze kraakheldere verplichting is het ook logisch dat de taxateur de inspectie zelf moet uitvoeren. De fysieke staat van de woning vormt een belangrijk aspect bij de bepaling van de waarde. Vanzelfsprekend moet de taxateur hierover met eigen ogen een oordeel vormen en niet afgaan op de foto’s van een kantoorgenoot, zijn herinnering of het huis van de buren. Een taxatieopdracht aanvaarden en die vervolgens maar half uitvoeren, is niet professioneel. Van een Register Taxateur mag een opdrachtgever meer verwachten.
 
Eind oktober kregen twee taxateurs, die de inspectie overlieten aan een kantoorgenoot, hiervoor een berisping. Zie ook de uitspraak van NRVT Tucht: Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd. Wij hopen dat de waarschuwing die van deze uitspraken (en dit artikel) uitgaat ter harte wordt genomen en dat we dergelijke meldingen niet meer ontvangen.

 
BijZijn: app voor aanwezigheidsregistratie
NRVT en VastgoedCert ontwikkelen een aanwezigheidsregistratie-app voor PE-cursussen. De nieuwe app BijZijn gaat medio januari 2018 live. Opleiders gebruiken deze app om uw aanwezigheid tijdens een PE-cursus te registreren. Vervolgens wordt uw aanwezigheid automatisch vastgelegd in de administratie van NRVT en/of VastgoedCert.
 
Cursussen niet meer zelf vastleggen
Voor u betekent dit dat u vanaf 2018 zelf geen cursussen meer hoeft vast te leggen. Open de app BijZijn tijdens de cursus op uw smartphone en geef uw aanwezigheid aan, de rest gebeurt automatisch.
 
Vanaf februari 2018 wordt de optie om via het extranet cursussen toe te voegen uitgezet. U kunt dan niet meer zelf cursussen vastleggen, want dat doen wij voor u. Activiteiten kunt u wel zelf vastleggen in het extranet Mijn NRVT.
 
Volgend jaar beschikbaar
Na succesvolle pilots met een aantal grote opleiders, in de afgelopen maanden, is de app nu bijna klaar. We voeren de laatste tests uit, waarna deze medio januari live kan gaan. Zodra de app beschikbaar is, maken wij dit per e-mail kenbaar. U kunt de app BijZijn dan downloaden via de App Store of Play Store.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 212 46 85
E: info@nrvt.nl