editie 15 december 2017
        In deze nieuwsbrief:
 1. Jaarbijdrage NRVT ongewijzigd voor 2018
 2. Teveel facultatieve punten mag mee naar volgend jaar! 
 3. NRVT verantwoordelijk voor toezicht op validatie-instituten
 4. Datakoppeling met validatie-instituten
 5. NRVT installeert Raad van Toezicht
 6. Planning nieuwe NRVT-reglementen aangepast
 7. Contactgegevens NRVT per 15 januari 2018
Jaarbijdrage NRVT ongewijzigd voor 2018 
Op basis van de begroting voor 2018 heeft het Bestuur vastgesteld dat de contributie voor 2018 gelijk kan blijven aan 2017. De Centrale Raad heeft dit besluit tevens goedgekeurd op 14 december 2017. 
 
De bijdrage blijft als volgt:
Kamer Wonen  € 240,- per jaar
 Kamer WOZ  € 240,- per jaar
 Kamer BV  € 480,- per jaar
 Kamer LAV  € 480,- per jaar
 Tuchtrecht  € 30,-   per jaar
  
Teveel facultatieve punten mag mee naar volgend jaar!

Wanneer u dit jaar extra PE-punten heeft behaald in het facultatieve deel, heeft u vanaf nu de mogelijkheid om maximaal 6 PE-punten mee te nemen naar het volgende jaar. Zo heeft de Centrale Raad op 14 december 2017 besloten.
 
Uiterlijk 31 december 2017 dient u voldaan te hebben aan uw PE-verplichting, zodat uw kennis ook dit jaar weer op peil is. Wij leggen, samen met de opleiders, uw PE-punten voor het verplichte en facultatieve deel vóór 1 februari 2018 voor u vast.
NRVT verantwoordelijk voor toezicht op validatie-instituten

Taxatievalidatie-instituten vallen per 1 januari 2018 onder toezicht van NRVT. Voorheen vervulde de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) deze toezichtfunctie.
 
De volgende validatie-instituten hebben zich aangesloten bij NRVT:
 • iValidatie
 • NWWI
 • Taxateurs Unie
 • Taxatie Validatie Instituut (TVI)
 
Als register van vastgoedtaxateurs kan NRVT deze taak adequaat uitvoeren en zo nodig uitbouwen. Deze nieuwe toezichtfunctie van NRVT wordt breed gedragen door betrokken marktpartijen en validatie-instituten.
Datakoppeling met validatie-instituten
 
Validatie-instituten gaan volledig over op een datakoppeling met NRVT om de plaatselijke bekendheid van taxateurs te toetsen (werkgebiedregeling). Deze koppeling gaat 1 januari 2018 van kracht en vervangt de koppeling met de branche- en beroepsorganisaties.

Let op: NRVT haalt bedrijfsgegevens periodiek op uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zorg dus dat uw gegevens in het handelsregister altijd up-to-date zijn. Bij afwijkingen loopt u het risico dat het validatie-instituut uw taxatierapport niet valideert.
NRVT installeert Raad van Toezicht  
 
NRVT installeert een Raad van Toezicht met twee leden, voor een periode van ten hoogste vier jaar. De heer Peter Keur en de heer Hamit Karakus zijn door de Centrale Raad per 1 januari 2018 benoemd als leden van de Raad van Toezicht.
 
In de aangepaste statuten van 28 juni 2017 is de installatie van een Raad van Toezicht vormgegeven. Hiermee heeft de Stichting NRVT een orgaan met een toezichthoudende taak op het beleid van het bestuur en diens taken en bevoegdheden.
 
De Raad van Toezicht zal worden voorgezeten door de heer Peter Keur. Hij is zelfstandig adviseur in de vastgoedmarkt en commissaris bij vastgoedondernemingen. Peter Keur was onder andere directievoorzitter van FGH Bank en vice-voorzitter van de hoofddirectie Rabo Vastgoedgroep. Verder is tot de Raad van Toezicht toegetreden de heer Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform 31. Hamit Karakus was gedurende acht jaar wethouder van gemeente Rotterdam met stadsontwikkeling in zijn portefeuille. Daarvoor vervulde hij een managementfunctie bij een makelaarskantoor in Rotterdam. Hij is opgeleid tot politieagent en heeft die rol ook vervuld.
 
Het Bestuur is van mening dat met deze benoeming weer een belangrijke stap is gezet in de verdere professionalisering van NRVT. “Wij zijn verheugd dat deze twee ‘zwaargewichten’, die een duidelijke rol hebben vervuld in de Nederlandse vastgoedwereld, een zeer relevante rol willen vervullen binnen NRVT en persoonlijk willen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de professionele taxatiedienst”, aldus Hamith Breedveld, bestuursvoorzitter.  
Planning nieuwe NRVT-reglementen aangepast
 
De vernieuwde NRVT-reglementen zijn, zoals wij berichtten in de nieuwsbrief van 15 november, ter consultatie aan de markt aangeboden. Dit heeft waardevolle reacties opgeleverd waarmee duidelijk wordt dat we grote stappen maken. Het bespreken en verwerken van deze feedback vraagt tijd. 

In de komende maanden werken de Expertcommissies in samenwerking met het bureau van NRVT de ontvangen feedback verder uit. Door middel van expertmeetings wordt een aantal cruciale thema’s nader uitgewerkt. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de conceptreglementen, die ter consultatie zullen worden aangeboden. Planning is om in juni 2018 de reglementen vast te stellen in de Centrale Raad.
Contactgegevens NRVT per 15 januari 2018

Wij verhuizen per 15 januari 2018 naar een nieuw kantoor.

Nieuw adres:
Watermanweg 104, 6 etage
3067 GG  Rotterdam


Nieuw telefoonnummer:
T:
010 - 31 61 200

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 212 46 85
E: info@nrvt.nl