NIEUWSBRIEF                                                 Editie 14 april 2016

Als Register-Taxateur vervult u een belangrijke rol in de financiële markt. U draagt een grote verantwoordelijkheid, waar veel kennis en deskundigheid voor nodig is. Het verrichten van PE-activiteiten is voor u niet alleen een verplichting, maar ook een noodzaak. Uw klanten vertrouwen immers op uw kennis en kwaliteit.

Daarom besteden wij in deze editie van de nieuwsbrief speciaal aandacht aan het onderwerp Permanente Educatie. 
Hoeveel PE-punten moet ik jaarlijks per werkkamer behalen?

Ieder uur besteed aan Permanente Educatie staat gelijk aan 1 PE-punt. Voor de vier Kamers geldt de volgende uren-verplichting:
  • Bedrijfsmatig Vastgoed: 20 uur/PE-punten
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed: 16 uur/PE-punten
  • Wonen: 16 uur/PE-punten
  • WOZ: 12 uur/PE-punten
PE-cursussen en activiteiten

Ten minste 75% van de PE-punten dient u te behalen met de cursussen uit het PE-cursusoverzicht van het NRVT.

Vrij in te vullen
De resterende 25% kunt u naar eigen inzicht invullen met bijvoorbeeld het bijwonen van congressen en relevante branchebijeenkomsten (1 uur is gelijk aan 1 PE-punt), docentschap en het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften (1 PE-punt per 500 woorden).
 Het behalen van deze PE-punten dient u vast te leggen in
Mijn NRVT onder 'Activiteiten'.

PE-cursusoverzicht

Op www.nrvt.nl vindt u actuele overzichten van de PE-cursussen. De cursussen zijn ingedeeld in vier werkkamers (BV, LAV, Wonen en WOZ). Bij de cursussen staan vermeld: het aantal dagdelen, aantal PE-punten en de opleiders.

Let op! 
  • PE-punten die u te veel hebt behaald in een PE-periode, kunt u niet meenemen naar de volgende PE-periode.
  • Cursussen die u in 2015 heeft gevolgd, kunt u niet opnieuw opvoeren voor de PE-periode 2016.
  • Om uw actuele inhoudelijke kennis te waarborgen, is het niet toegestaan om 2 jaar achter elkaar dezelfde cursus te volgen.   

Uw PE registreren in 5 stappen


Uw Permanente Educatie dient u zelf toe te voegen en te beheren in uw NRVT-account: Mijn NRVT. Dit kunt u doen in 5 stappen.

Stap 1
Log in op uw persoonlijke pagina Mijn NRVT.
 
Stap 2
Op de startpagina klikt u onder de kop ‘Registraties’ op de knop ‘Registreer cursussen / activiteiten’.
 
Stap 3
Vervolgens kunt u onder de kop 'Cursus' kiezen voor ‘Cursus toevoegen’. Hier vult u de opleidingdetails in (selecteer: datum, naam cursus en naam opleider).
 
Stap 4
Klik op de knop ‘Opslaan’ om de cursus toe te voegen aan uw PE-urenoverzicht. De PE-uren worden dan automatisch geregistreerd en zichtbaar op uw overzicht.
 
Stap 5
Na het opslaan van de cursus in uw PE-urenoverzicht kunt u uw bewijs van deelname uploaden. Het uploaden van uw bewijs van deelname is niet verplicht, maar wel relevant. Zo heeft u in uw NRVT-account altijd alle bewijzen van deelnamen overzichtelijk bij de hand.
Hoe lang moet ik mijn bewijs van deelname bewaren?

Als onderdeel van het doorlopend toezicht, kan het NRVT u vragen om bewijsstukken te overleggen van uw deelname aan cursussen, seminars en congressen. Om deze reden bent u verplicht om het bewijs van deelname te bewaren in uw administratie of in Mijn NRVT.  

Let op! 
In het reglement Permanente Educatie is vastgelegd dat bewijsstukken van PE-activiteiten minimaal 6 jaar lang bewaard moeten worden.

FAQ's


Heeft u een vraag over Permanente Educatie of de NRVT-regelgeving? Kijk ook eens op onze site bij Veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag dan naar info@nrvt.nl of bel naar 010-212 46 85. Wij helpen u graag verder.
Samenstelling nieuwe Expertcommissies

De leden van de nieuwe Expertcommissies zijn bekend. Op onze site vindt u de namen van alle leden en voorzitters.  

De Expertcommissies hebben onder andere de taak om ontwikkelingen op het gebied van vastgoedwaarderen te signaleren en die eventueel door te vertalen naar de reglementen en richtlijnen voor de verschillende Kamers. Meer informatie over de Expertcommissies vindt u op www.nrvt.nl.  
De gevolgen van de MCD voor de taxateur

Door: Prof. Em. dr. Aart Hordijk

Deze maand is in de Tweede Kamer de Europese Mortgage Credit Directive (MCD ) aan de orde gesteld. De eerste vraag die zich uiteraard aandient, is waarom een Europese regelgeving op dit terrein überhaupt nodig is. 
Lees meer >>
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl