INFORMATIE DIE U NIET MAG MISSEN                              Editie 23 september 2016

Nieuw tijdelijk bestuur NRVT

Het NRVT heeft sinds 16 september 2016 een nieuw tijdelijk bestuur. De heer Hamith Breedveld is door de Centrale Raad aangewezen als enig tijdelijk bestuurder tot medio december 2016.

De heer Breedveld heeft als tijdelijk bestuurder de opdracht medio december 2016 een definitief bestuur te formeren. Ook zal hij zich bezighouden met het beleid en de operationele aansturing van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In dat kader wordt tevens een nieuwe directeur geworven. 

Opdrachtvoorwaarden opnemen in taxatierapport

Als taxateur legt u uw taxatieopdracht vast in de opdrachtvoorwaarden. De opdrachtvoorwaarden zijn een schriftelijke overeenkomst voor de professionele taxatiedienst tussen u en uw opdrachtgever. Deze dient u voorafgaand aan de uitvoering van de professionele taxatiedienst op te stellen.

Wat moet staan in de opdrachtvoorwaarden?
In het reglement van de Kamer Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed staan in artikel 9 de minimale vereisten voor de opdrachtvoorwaarden. Op basis hiervan kunt u de opdrachtvoorwaarden opstellen. Het NRVT heeft geen standaardformulier hiervoor. 

Taxatiestandaarden
De Algemene gedrags- en beroepsregels en reglementen van het NRVT sluiten aan bij de taxatiestandaarden EVS en IVS. Als u de professionele taxatiedienst verricht in overeenstemming met de taxatiestandaarden EVS of IVS, houd u dan rekening met het volgende:

  • EVS: de Europese taxatiestandaarden EVS stellen als vereiste dat de opdrachtvoorwaarden als bijlage aan een taxatierapport moeten worden gehecht. In uw taxatierapport dient u tevens een verwijzing op te nemen naar de opdrachtvoorwaarden. 
  • IVS: de Internationale taxatiestandaarden IVS stellen geen vereiste dat de opdrachtvoorwaarden als bijlage aan een taxatierapport moeten worden gehecht.
De opdrachtvoorwaarden maken onderdeel uit van het taxatiedossier, dat u minimaal 10 jaar dient te bewaren (art. 16.6 van de kamerreglementen van het NRVT).
Controle door validatie-instituten
 

Per 1 oktober 2016 gaan validatie-instituten daadwerkelijk en actief controleren op de aanwezigheid van de opdrachtvoorwaarden in uw taxatiedossier. De brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar hebben daarvoor een standaard formulier opdrachtvoorwaarden ontwikkeld. Voor gevalideerde taxaties is gebruik van dit model verplicht.
 
Informatie over de controle van de opdrachtvoorwaarden door de validatie-instituten wordt verstrekt door de betreffende instituten. 
Geveltaxatie: mag dat?

Als taxateur dient u een professionele taxatiedienst te verrichten. Dit betekent onder meer, dat u altijd zorgvuldig onderzoek moet doen en dat u uw bevindingen in een taxatierapport moet vastleggen. Bij een geveltaxatie is inpandige inspectie veelal niet mogelijk. Hierdoor kunt u dus niet voldoen aan de inspectievereisten. 

Bij een geveltaxatie moet u als taxateur kunnen aantonen dat u alle mogelijke moeite heeft gedaan om het vastgoedobject van buiten en van binnen te inspecteren. Mocht de inspectie van binnen onverhoopt niet kunnen plaatsvinden, ondanks herhaaldelijke pogingen, dan vermeldt u dit expliciet in het taxatierapport en neemt u een aantal uitgangspunten als het gaat over de gebruiksoppervlakte, inhoud, indeling en onderhoudstoestand van de woning.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
      
3006 DA  Rotterdam                    

www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl