editie 29 september 2017
        In deze nieuwsbrief:
  1. Het laatste nieuws over Permanente Educatie 
  2. Nieuwe Toelichting Wonen
  3. Inflatiescenario voor taxaties
  4. Datakoppeling met validatie-instituten, hoe staat het ervoor?
  5. Stanley Rotinsulu nieuw lid Expertcommissie WOZ

Het laatste nieuws over Permanente Educatie


Op 1 januari 2018 start weer een nieuwe PE-periode. Wat kunt u verwachten in het nieuwe jaar? Over de onderwerpen permanente educatie 2018, beroepscompetentieprofielen voor taxateurs en het cursusaanbod van opleiders geven wij u kort de stand van zaken.    
 
Opzet Permanente Educatie ongewijzigd in 2018
De opzet van de permanente educatie 2018 blijft hetzelfde als in 2017. Net als dit jaar heeft u per Kamer 20 punten nodig voor uw PE, waarvan 6 verplicht, 9 facultatief en 5 vrije ruimte. Wanneer u in meerdere Kamers bent ingeschreven, dient u voor elke Kamer één verplicht onderwerp te volgen. De facultatieve cursussen en de vrijeruimteactiviteiten gelden voor alle Kamers. U heeft dus het volgende totaal aantal punten nodig voor uw PE: in 1 Kamer 20 PE-punten, 2 Kamers 26 PE-punten, 3 Kamers 32 PE-punten en 4 Kamers 38 PE-punten.
 
Verplichte onderwerpen
Voor 2018 zal het NRVT alleen onderwerpen voor permanente educatie verplicht stellen in geval van wezenlijke veranderingen of collectief deficit. Wanneer dat niet het geval is, kunt u een keuze maken uit de facultatieve onderwerpen behorende bij uw Kamer en die aansluiten bij de bestaande disciplines, zoals bouwkunde, privaatrecht, vastgoedrekenen of marktanalyse. Meer hierover leest u in een volgende nieuwsbrief.   

Beroepscompetentieprofielen in ontwikkeling
Er zijn vier beroepscompetentieprofielen voor taxateurs in de maak. Naar verwachting zijn ze eind 2017 klaar, zodat opleiders hiermee aan de slag kunnen in het nieuwe studiejaar 2018/2019. Zodra de beroepscompetentieprofielen beschikbaar zijn, laten wij het u weten via onze website en nieuwsbrief.
 
Cursusaanbod rond 1 december bekend
Opleiders dienen voor 1 november cursussen in bij de Expertcommissies van het NRVT. De goedgekeurde cursussen publiceren wij rond 1 december. Voor de beoordeling van cursussen die op een later tijdstip of gedurende het jaar worden ingediend, geldt een doorlooptijd van 2 tot 6 weken. Dit is mede afhankelijk van de data waarop de Expertcommissies bijeenkomen. Deze data zullen wij dan ook tijdig aan de opleiders doorgeven.

 

Nieuwe toelichting Wonen
Voorbeeld 10 van de toelichting op de regelgeving Wonen is uitgebreid met drie nieuwe voorbeelden (10D, E en F). De voorbeelden betreffen situaties waarbij de taxateur wordt gevraagd een 2e taxatie uit te voeren voor hetzelfde pand. Daarnaast is o.a. het 'Stroomschema onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit' meer naar voren verplaatst en voorbeeld 26 duidelijker toegelicht. De nieuwe versie van de toelichting vindt u hier.
Inflatiescenario voor taxaties

U kunt het inflatiescenario voor taxaties ten behoeve van de Nederlandse Vastgoedindex vanaf 2 oktober 2017 raadplegen op onze website. Taxateurs die in het kader van de Vastgoedindex taxaties uitvoeren, verwerken het inflatiescenario in de DCF-methode. Op verzoek van de Stichting ROZ Vastgoedindex publiceren wij deze cijfers voortaan elk jaar op onze website.
Datakoppeling met validatie-instituten, hoe staat het ervoor?
 
Samen met validatie-instituten werken we op dit moment aan een datakoppeling. Validatie-instituten gebruiken deze datakoppeling met het NRVT om de plaatselijke bekendheid van taxateurs te toetsen (werkgebiedregeling). Momenteel gebeurt dit nog door middel van een datakoppeling met de brancheorganisaties. Zodra de datakoppeling met het NRVT naar behoren werkt, zal deze volstaan voor het toetsen van de plaatselijke bekendheid van taxateurs. U kunt dan uw taxatierapport laten valideren door een validatie-instituut als u uitsluitend NRVT-geregistreerd bent. Naar verwachting zal dit uiterlijk 1 januari 2018 ingaan.
 
Inmiddels is de datakoppeling ingericht en zijn we samen met validatie-instituten bezig de data consistent te krijgen. Het gaat hier met name om de bedrijfsgegevens van taxateurs, zoals de bedrijfsnaam, de adresgegevens en het KvK-nummer. Validatie-instituten hebben geconstateerd dat het wel eens voorkomt dat een taxateur bij het NRVT andere bedrijfsgegevens heeft opgegeven dan bij de brancheorganisatie. Als straks de datakoppeling met het NRVT volledig in gebruik is, zullen validatie-instituten uitsluitend toetsen op de bedrijfsgegevens die bij het NRVT bekend zijn, en niet op de bedrijfsgegevens die bij de brancheorganisatie bekend zijn. Wij willen u dan ook vragen om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsgegevens bij beide organisaties hetzelfde zijn. Indien nodig kunt u wijzigingen doorgeven aan ons (
info@nrvt.nl) en/of aan uw brancheorganisatie.
Stanley Rotinsulu nieuw lid Expertcommissie WOZ

De Expertcommissie Kamer WOZ heeft onlangs een nieuw lid mogen verwelkomen. De heer Stanley Rotinsulu heeft het stokje overgenomen van de heer Peter Vreugdenhil. De heer Rotinsulu heeft een lange ervaring met de Wet WOZ. Hij is sinds 2009 werkzaam bij het Gemeentelijk belastingkantoor Twente als specialist (o.a. taxaties incourante objecten binnen het verzorgingsgebied van deze belastingsamenwerking).

In 1999 begon hij in de WOZ als taxateur bij een groot taxatiebureau enheeft vervolgens verschillende taxatierollen uitgeoefend bij de gemeente Enschede, voordat hij in dienst trad bij zijn huidige werkgever. Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij actief bij de commissie taxaties van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en keurder van diverse taxatiewijzers, o.a. Sport, Defensie, Verzorging en Ziekenhuizen.

De overige leden van de expertcommissie zijn zeer verheugd over de toetreding van de heer Rotinsulu als opvolger van de heer Vreugdenhil en willen laatstgenoemde danken voor het vele goede werk dat hij heeft verricht in de WOZ en voor de kamer WOZ in het bijzonder.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA  Rotterdam            
       


www.nrvt.nl

T: 010-212 46 85
E: info@nrvt.nl