Bekijk deze e-mail in uw browser
4 juli 2019

Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

Register-Taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed die niet - of niet tijdig - meewerkten aan het doorlopend toezicht van NRVT, ontvingen een waarschuwing van het Tuchtcollege. Eén van hen ontving ook een voorwaardelijke boete van € 1000. De beklaagden kunnen tegen de uitspraak in hoger beroep.  

Kwaliteitsonderzoeken zijn verplicht 

We benadrukken het belang van het meewerken aan kwaliteitsonderzoeken van doorlopend toezicht. Register-Taxateurs die dat niet doen, komen de verplichting tot medewerking niet na, op grond van de aansluitingsovereenkomst en het Reglement Doorlopend Toezicht. NRVT zal ook in de toekomst handhaven op de verplichte medewerking aan doorlopend toezicht.  

Meewerken niet mogelijk? 

Heeft u een uitnodiging voor deelname aan een kwaliteitsonderzoek van NRVT ontvangen en kunt u, om wat voor reden dan ook, niet meewerken aan het onderzoek? Geef dat tijdig aan ons door.

Boete vanaf € 1000 vult gat tussen berisping en schorsing


 

We interviewden Joost van Dijk, rechter en voorzitter in het Tuchtcollege van NRVT. Van Dijk vertelde dat het Tuchtcollege voortaan boetes oplegt en dat makelaar-taxateurs deskundig moeten zijn om een dubbele pet te dragen. 

‘Wie kosten veroorzaakt, betaalt’

Tot voor kort sanctioneerde het Tuchtcollege bij een gegronde klacht met een waarschuwing, berisping of schorsing. Daar komen nu boetes bij, met een normbedrag vanaf € 1000. 'Het Tuchtcollege vond het verschil tussen een berisping en een schorsing te groot', zegt van Dijk. 'Een schorsing is vrij ingrijpend. Een berisping soms weer te mild.'

 
In de kas van NRVT
Het boetegeld gaat naar de kas van NRVT. 'Terecht, vindt van Dijk, omdat NRVT kosten maakt voor Tuchtrechtspraak. Degene die de kosten veroorzaakt, betaalt'.

Lees het interview

Reactie bestuursleden NRVT op conclusies DNB-rapport

IN HET NIEUWS

Het bestuur van NRVT reageert in een artikel van Follow the Money op het DNB-rapport over systematisch te hoge taxaties. Aart Hordijk, bestuurslid: 'NRVT verwerpt de kritiek dat taxateurs zich uitsluitend op de koopsom richten. Taxaties zijn gebaseerd op recent verkochte vergelijkbare woningen, waarvan de verkoopprijs wordt gecorrigeerd voor waardeontwikkeling sinds de verkoop. Dat er dan in de buurt van de koopsom getaxeerd wordt, is niet verwonderlijk.’

Lees het volledige artikel: Woningtaxatie tot op de euro gelijk aan de koopsom is geen toeval.

Gesprekken over nieuwe model taxatierapport woonruimte van start

NRVT werkt met verschillende partijen samen om op termijn tot een nieuw model taxatierapport woonruimte te komen. De startbijeenkomst op 28 juni was de eerste in een reeks van besprekingen. Voor de uitwerking van het nieuwe model taxatierapport overlegt NRVT met de brancheorganisaties (NVM, VBO en Vastgoedpro), NHG, vertegenwoordigers van de validatie-instituten, banken, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en OpMaat.  
 
Bespreekpunten 
De partijen bespreken onder meer welke plaats modelmatig waarderen, bouwkundige staat en duurzaamheid moeten krijgen in het nieuwe model. Zodra er uitkomsten van het overleg zijn, stellen we u op de hoogte via de NRVT nieuwsbrief.

Bevestig opdrachtvoorwaarden schriftelijk

Het schriftelijk bevestigen van de opdrachtvoorwaarden is belangrijk en verplicht voor de validatie van taxatierapporten. In de opdrachtvoorwaarden legt u de afspraken tussen u en de opdrachtgever vast. 
 
Het belang van opdrachtvoorwaarden
Het schriftelijk vastleggen van de opdrachtvoorwaarden is in uw eigen belang. Het is een bewijs van de afspraken die u met uw opdrachtgever maakt. In een procedure is het nuttig om deze afspraken te overleggen. 
 
Praktijkhandreikingen
In de praktijkhandreikingen geven we per kamer uitleg over de schriftelijke bevestiging van de opdrachtvoorwaarden.

Uitspraken Tuchtcollege


In juni deed Tuchtrechtspraak NRVT vijf uitspraken:
LinkedIn
Twitter
YouTube
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

U ontvangt deze e-mail, omdat u Register-Taxateur bent. Of omdat u zich heeft aangemeld via onze website. U kunt uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*