editie 25 april 2018
        In deze nieuwsbrief:
  1. Model Taxatierapport Woonruimte: achtergrondinformatie en praktische handvatten
  2. Tweede consultatieronde nieuwe reglementen
  3. Uw PE-overzicht 2018 vanaf volgende week beschikbaar
Model Taxatierapport Woonruimte:
achtergrondinformatie en praktische handvatten


NRVT ontvangt veel reacties van Register-Taxateurs op het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte, dat nu bijna een maand in gebruik is. Binnenkort evalueren we de vragen en feedback met de betrokken partijen. Uw input is daarbij van groot belang.

Veel vragen gaan over het ‘waarom’ van dit nieuwe rapport. Waarom moet u meer details registreren? Wie heeft daar om gevraagd? Graag geven we u hierover een korte toelichting:
 
Duidelijk en controleerbaar
Het verkrijgen van financiering is de meest voorkomende reden om een taxatie uit te laten voeren. WEW (NHG), geldverstrekkers en toezichthouders zijn dan ook de belangrijkste belanghebbenden. Zij merkten echter dat er ruimte was om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Niet alleen geldverstrekkers, maar ook nieuwe wet- en regelgeving vroeg om meer duidelijkheid over het proces en een betere onderbouwing. WEW nam al begin 2017 het voortouw door 16 verbeterpunten op te stellen. In overleg met branche- en beroepsorganisaties, validatie-instituten, NRVT en geldverstrekkers kwam op basis daarvan het vernieuwd modelrapport op tafel.
 
Meerwaarde
Dit nieuwe rapport vraagt om meer details. Informatie die u veelal tóch al gebruikt om tot een conclusie te komen, maar die u in het nieuwe rapport structureert en vergelijkbaar maakt. Tegenover de extra tijd die deze registratie kost, staat een grotere meerwaarde voor uw opdrachtgever. Met een goede onderbouwing, die gebaseerd is op maatschappelijke ontwikkelingen, maakt u uw toegevoegde waarde onbetwistbaar.
 
Handvatten voor gebruik
Wilt u meer achtergrondinformatie en praktische handvatten? Op de website van NRVT en validatie-instituten vindt u uitgebreide informatie over het model Taxatierapport Woonruimte:  
Permanente educatie
Het model Taxatierapport is tevens een verplicht PE-onderwerp voor de Kamer Wonen en is goed voor 3 PE-punten. >> Overzicht verplichte PE-cursussen 2018

Houd rekening met langere doorlooptijd validatie
Door vragen over het nieuwe taxatierapport en de verplichte bijlagen, kennen de validatie-instituten momenteel een langere doorlooptijd voor validatie dan u gewend bent. Validatie-instituten doen er alles aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, zodat u snel geholpen wordt.
Tweede consultatieronde nieuwe reglementen

Op 9 april is de tweede consultatieronde voor de nieuwe reglementen gestart. Als Register-Taxateur ontving u van ons een uitnodiging om te reageren op de nieuwe opzet. Als u nog niet heeft gereageerd, kunt u dat doen tot uiterlijk vrijdag 11 mei 2018, via consultatie@nrvt.nl.

Bekijk herziene conceptreglementen
Uw PE-overzicht 2018 vanaf volgende week beschikbaar

Vanaf maandag 30 april is een overzicht van uw behaalde PE-punten beschikbaar in MijnNRVT. U kunt het overzicht daar raadplegen of downloaden en opslaan. In samenwerking met de opleidingsinstituten vullen we het schema doorlopend aan met uw nieuw behaalde punten.

 

Heeft u in 2017 al uw punten behaald en daarbovenop ook nog extra punten in het facultatieve deel? Dan mag u het teveel (maximaal 6 punten) meenemen naar 2018. Als dit het geval is, ziet u deze punten ook in uw PE-overzicht.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl