editie 12 maart 2018
        In deze nieuwsbrief:
 1. Nieuw taxatierapport woonruimte: wat betekent dat voor u?
 2. Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen
 3. Vakgroep modelmatig waarderen 
 4. Sebastiaan Roggeveen nieuwe beleidsadviseur NRVT
 5. Uitslag enquête competentieprofielen
 6. Opinieblog: "Laat validatie geen blok aan het been zijn bij taxatie landgoederen"
Nieuw taxatierapport woonruimte: wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 april 2018 gaat het nieuwe model taxatierapport woonruimte in. Hierin zijn een aantal wezenlijke veranderingen doorgevoerd. Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties te verhogen. U biedt uw opdrachtgevers hiermee transparantere en controleerbare taxatierapporten.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
 • Referentievergelijker: u kunt de vergelijking van het getaxeerde object met uw referentieobjecten beter onderbouwen en inzichtelijk maken.
 • Duurzaamheid: energiebesparende voorzieningen weegt u voortaan mee. De Bijlage energiebesparende voorzieningen is daarom verplicht.
 • Uniforme verbouwingsspecificatie: deze is verplicht als er sprake is van een marktwaarde na verbouwing.
 • Kwaliteit van de fundering: woningen in gebieden met funderingsproblemen krijgen een uitgebreider funderingsonderzoek.
 • Meetstaat: deze moet als verplichte bijlage worden toegevoegd aan het taxatierapport. De meetstaat kan een gecertificeerd meetrapport zijn óf een door u ingevulde Uniforme meetstaat.
 • VvE reservefonds onderhoud: per 1 januari 2018 moet elke VvE jaarlijks een bedrag reserveren voor groot onderhoud van het gebouw. In het taxatierapport legt u vast of de VvE hieraan voldoet.
 • Opdrachtvoorwaarden: de Opdrachtvoorwaarden woonruimte zijn aangepast aan het nieuwe model. Deze bevat nu ook een opbouw van de kosten voor het taxatierapport.
 
Kortom, u heeft hiermee meer handvatten om uw kwaliteit zichtbaar te maken. Zowel consumenten als de banken en NHG biedt u hiermee een gedegen, transparant en concreet onderbouwd taxatieproduct.
Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen

Met ingang van 1 april bent u verplicht een Meetstaat toe te voegen aan het taxatierapport woonruimte. U heeft twee mogelijkheden:

 1. Óf u besteedt het opmeten uit en maakt gebruik van een gecertificeerd meetrapport;
 2. óf u meet zelf volgens de branchebrede meetinstructies en legt de gebruiksoppervlakte per bouwlaag vast in de Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen (invulbare pdf).

De Uniforme meetstaat is ontwikkeld door de Waarderingskamer in samenwerking met marktpartijen en is gebaseerd op de branchebrede meetinstructie. Het beheer hiervan ligt bij de Waarderingskamer.

Vakgroep modelmatig waarderen

Wat kunt u van ons verwachten?
Modelmatige waardebepaling heeft sinds kort een eigen plek binnen NRVT: de vakgroep modelmatig waarderen. Deze nieuwe vakgroep richt zich op taxateurs die zelf taxatiemodellen opstellen, inrichten of verfijnen. 

Lees de Introductie van de Vakgroep modelmatig waarderen door voorzitter Ruud Kathmann.
Sebastiaan Roggeveen nieuwe beleidsadviseur NRVT

Drs. Ing. Sebastiaan Roggeveen is op 1 maart gestart als beleidsadviseur regelgeving en taxaties bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Directeur Mirande Waldmann is verheugd met de aanstelling van Roggeveen: “Sebastiaan heeft veel kennis en ervaring op het gebied van taxaties en regelgeving. Hiermee kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons beleid.” 
 
Sebastiaan Roggeveen studeerde bouwkunde aan de HAN, volgde de bachelor Geografie en Planologie aan de RUG Groningen, alwaar hij vervolgens de master Vastgoedkunde volbracht. Tot 1 maart was hij werkzaam als taxatie-expert bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM). Samen met prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS schreef hij verschillende publicaties over taxatierichtlijnen en regelgeving (IVS en EVS).
 
Roggeveen over zijn nieuwe functie: “Ik ga me onder andere richten op de NRVT-reglementen. De expertcommissies kunnen rekenen op mijn inhoudelijke ondersteuning bij de bij de interpretatie van IVS en EVS. Tevens ben ik vraagbaak voor de Nederlandse vastgoedtaxateur”.
 
Uitslag enquête competentieprofielen

Dit vinden jullie de belangrijkste eigenschappen van een taxateur
Wij vroegen alle Register-Taxateurs wat de belangrijkste competenties zijn voor een taxateur. Zo’n tweeduizend respondenten kozen uit 30 competenties de 10 belangrijkste.

De top 5 meestgekozen competenties:
 1. Betrouwbaarheid (81%)
 2. Ethisch en integer handelen (79%)
 3. Onafhankelijkheid (74%)
 4. Nauwkeurigheid (58%)
 5. Analytisch vermogen (52%)
De respondenten zijn het opvallend met elkaar eens, zowel per Kamer als per leeftijdscategorie komt een vergelijkbare uitslag naar voren. Conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden en prestatiemotivatie bungelen onderaan de lijst. NRVT gebruikt de uitkomsten bij het opstellen van beroepscompetentieprofielen voor taxateurs.
Opinieblog: "Laat validatie geen blok aan het been zijn bij taxatie landgoederen" 
 
Ing. J. H. Willemink: "Een complexe taxatieopdracht van een een woning die deel uitmaakt van een landgoed liep spaak bij het laatste onderdeel. De betreffende bank verleende de benodigde financiering niet, omdat mijn opdrachtgever geen gevalideerd taxatierapport kon overleggen."

Lees opinieblog Laat validatie geen blok aan het been zijn bij taxatie landgoederen.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl