editie 19 juli 2018
     In deze nieuwsbrief:
  1. Video: wat is er verbeterd in de herziene regelgeving?
  2. Nederlandse vertalingen IVS en EVS nu beschikbaar
  3. Toezicht toegelicht: 'Mag ik van de NRVT-regelgeving afwijken?'
Video: Wat is er verbeterd in de herziene regelgeving?

Sake van den Berg, voorzitter expertcommissie BV, legt u in deze video uit welke verbeteringen we hebben doorgevoerd in de herziene regelgeving. Klik op de afbeelding om de video te starten.

Nederlandse vertalingen IVS en EVS nu beschikbaar
De NRVT reglementen sluiten aan op internationale regelgeving. Daarom stellen we nu Nederlandse vertalingen beschikbaar van de International Valuation Standards en (IVS) en de European Valuation Standards (EVS).

NRVT heeft IVS 2017 voor u laten vertalen. Deze taxatiestandaarden zijn ontwikkeld door de International Valuation Standards Council (IVSC).
Tevens heeft TEGoVA Netherlands de Nederlandse versie van EVS 2016 beschikbaar gesteld. Die staat nu ook bij de reglementen op onze website.

 

- Toezicht toegelicht -

'Mag ik van de NRVT-regelgeving afwijken?


Vraag van een Register-Taxateur: “Ik heb opdracht gekregen een pand te taxeren waarin asbestvezels zijn vrijgekomen. De verplichte interne inspectie kan ik hierdoor niet uitvoeren. Mag ik van de NRVT-regelgeving afwijken?”

Antwoord Doorlopend Toezicht: “U bent, als Register-Taxateur, verplicht de NRVT regelgeving te volgen. Echter, bij het handhaven van de regels geldt het principe comply or explain. Dat betekent: pas toe of leg uit. U volgt de NRVT-regelgeving óf u verklaart waarom u er niet aan kunt voldoen. Dit biedt geen vrijbrief om de regelgeving zomaar naast u neer te leggen. Wel heeft u de mogelijkheid er flexibel mee om te gaan, als de praktijk dat van u vraagt.

Maak zelf een afweging
De situatie die u omschrijft is een gevaarlijke situatie, waarin u het pand redelijkerwijs niet kunt betreden. Net als wanneer er bijvoorbeeld instortingsgevaar dreigt. Een ander voorbeeld waarbij u de interne inspectie niet kunt uitvoeren, is als de bewoner u de toegang tot het pand ontzegt. U maakt altijd zelf de afweging of u in een specifiek geval van de regels af moet wijken. In dat geval vermeldt u uw motivatie duidelijk in het taxatierapport. Vervolgens neemt u enkele uitgangspunten op.

Let wel: als uw opdrachtgever tijd en geld wil besparen door de interne inspectie over te slaan, is dat voor u geen gegronde reden om niet te inspecteren. Houd er bovendien rekening mee dat validatie-instituten niet altijd akkoord gaan met uw afweging.
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl