editie 4 september 2018
     In deze nieuwsbrief:
 1. Oproep: bent u het nieuwe expertcommissielid? 
 2. Mededeling: uw PE-overzicht is mogelijk nog niet compleet
 3. Intern beleid bewaartermijnen NRVT
 4. Recente uitspraken tuchtcollege
 5. Toezicht toegelicht: 'Mag ik eerst makelen en dan taxeren?'
Oproep: bent u het nieuwe expertcommissielid?
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de expertcommissies Wonen, LAV en WOZ. Als expertcommissielid levert u een actieve bijdrage aan de doelstelling van NRVT en vertegenwoordigt u de belangen van Register-Taxateurs in de desbetreffende kamer.
Aftredende Expertcommissieleden:
 • Kamer Wonen: de heer A.T.J.M. Schots, voorzitter en de heer T.A. te Winkel
 • Kamer LAV: de heer S. Doornbos Clevering
 • Kamer WOZ: de heer J.F.M. van den Tweel
Kandidaten beschikken over:
 • uitgebreide expertise op het betreffende vakgebied
 • meerjarige ervaring als zelfstandig taxateur
 • hbo werk- en denkniveau
 • goede communicatieve vaardigheden 
Uiteraard kan er geen sprake zijn van conflicterende belangen. 
 
Wat verwachten wij van u?
Eén keer per twee maanden komen expertcommissies bijeen. Meer over de verwachtingen en vergoedingen leest u in de statuten van NRVT, het protocol van de expertcommissies en de profielschets voor Expertcommissies.
 
Interesse?
Stuur uw motivatie, curriculum vitae en een aanbeveling van minimaal drie Register-Taxateurs naar info@nrvt.nl.
Mededeling: uw PE-overzicht is mogelijk nog niet compleet

De app BijZijn registreert sinds dit jaar uw aanwezigheid bij PE-cursussen. Onlangs bleek dat dit nieuwe systeem nog niet altijd goed werkt, waardoor uw PE-overzicht mogelijk niet compleet is. Uw aanwezigheid is correct bijgehouden door de opleiders, dus u hoeft hierover niets aan hen of ons door te geven. Achter de schermen zijn we druk bezig de overzichten bij te werken.

Als er ná 31 oktober 2018 nog punten ontbreken in uw overzicht, vragen wij u wel contact met ons op te nemen.

 

Intern beleid bewaartermijnen NRVT

We geven u graag inzicht in de interne beleidsregels die wij hebben opgesteld met betrekking tot bewaartermijnen van NRVT-bestanden. Deze regels zijn niet bepalend voor uw bedrijfsvoering, we bieden slechts inzage in ons beleid.

Recente uitspraken tuchtcollege
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT deed in juli en augustus zeven uitspraken. Vier klachten zijn gegrond verklaard, twee ongegrond en één niet-ontvankelijk. Hier leest u de volledige uitspraken:


 

- Toezicht toegelicht -

'Mag ik eerst makelen en dan taxeren?'


Vraag van een taxateur: ‘Mag ik, nadat ik als makelaar heb opgetreden, hetzelfde pand ook taxeren?’

Antwoord Doorlopend toezicht: “Als uw makelaarsopdracht nog loopt, kunt u niet gelijktijdig de belangen van uw opdrachtgever behartigen en een objectieve taxatie uitvoeren.
Zodra de koop- of huurovereenkomst echter is ondertekend en (bij koop) de levering heeft plaatsgevonden, is het in beginsel wel toegestaan hetzelfde pand te taxeren. Uw makelaarsopdracht is op dat moment volledig afgerond en u heeft geen (mogelijk) belang meer bij die transactie.

Belangrijke vervolgvraag: kunt u objectief taxeren?
U maakt zelf, zoals altijd, een afweging of u de taxatie onafhankelijk kunt uitvoeren. Als er omstandigheden zijn die uw objectieve waardeoordeel in de weg staan, dan aanvaardt u de taxatieopdracht niet. Bijvoorbeeld wanneer uw opdrachtgever verwacht dat de getaxeerde waarde gelijk is aan de prijs die u als makelaar heeft bemiddeld, of wanneer u als makelaar een waardeadvies heeft afgegeven.

Als u het rapport laat valideren, wordt u gevraagd uw betrokkenheid bij het te taxeren object in de afgelopen twee jaar te benoemen.”
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530      
3006 DA Rotterdam
www.nrvt.nl             
       

T: 010 - 31 61 200
E: info@nrvt.nl